Stockholms universitet logo, länk till startsida

Bidrag för praktiknära skolforskning vid universitetet

Skolforskningsinstitutet har beviljat fyra projekt vid Stockholms universitet bidrag för praktiknära skolforskning.

Foto: Michael Folmer/Mostphotos
Foto: Michael Folmer/Mostphotos

Praktiknära skolforskning innebär forskning för och med förskolelärare, lärare och andra verksamma inom skolväsendet. Forskningen ska utgå från de behov, utmaningar och frågeställningar som professionen möter i anslutning till undervisningen, och ska bidra med kunskap om hur undervisningen kan utvecklas och förbättras.

I årets utlysning tilldelas Stockholms universitet medel för fyra av totalt tretton beviljade projekt.

 

Projekt:

Problemsituationer, lärandemodeller och undervisningsstrategier (PLUS) – design av ett professionsstöd för yngsta elevernas förståelse av positionssystemet.
Projektledare: Inger Eriksson, Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Att göra matematik och naturvetenskap relevant inom undervisning för hållbar utveckling: Didaktiska modeller för undervisning för barn i yngre åldrar.
Projektledare: Lovisa Sumpter, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Hur kan lärare i naturvetenskap för yngre åldrar ges möjligheter att bättre stödja elever från icke-akademiska bakgrunder med svenska som andraspråk?
Projektledare: Per-Olof Wickman, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

 

Extra utlysning med inriktning på vuxenutbildning:

Visuella resurser i språkundervisning inom sfi och särskild utbildning för vuxna.
Projektledare: Jenny Rosén, Institutionen för språkdidaktik.


Vid årets utlysning inkom totalt 94 ansökningar från 24 lärosäten och forskningsinstitut. 82 ansökningar avser ordinarie utlysning och 12 ansökningar avser den extra utlysningen med inriktning på vuxenutbildning.

Läs mer om besluten på Skolforskningsinstitutets webb.