Stockholms universitet logo, länk till startsida

Bidrag till forskning om samhällelig beredskap och säkerhet

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag för forskning om samhällelig beredskap och säkerhet. Två forskare vid Stockholms universitet beviljas medel.

Frescati i vinterskrud

De två forskare vid Stockholms universitet som beviljas projektbidrag för forskning om samhällelig beredskap och säkerhet är:
Zahra Kalantari, Institutionen för naturgeografi, till Vetenskap för ett säkert samhälle: Hydroklimatrisker, krisberedskap och krishantering i Sverige (CrisAct), 6 784 000 kr;

Ulrika Mörth, Statsvetenskapliga institutionen, till  Omförhandlade gränser mellan det civila och militära - myndighetskommunikatörer som online-agenter i cyberkrigföring, 6 742 000 kr.

Syftet med den här bidragsformen är att stärka svensk forskning med inriktning mot samhällelig beredskap och säkerhet, inklusive cyber- och informationssäkerhet.