Stockholms universitet logo, länk till startsida

Bli en ännu bättre lärare - läs en kurs i språkdidaktik!

Vid Institutionen för språkdidaktik får du som är lärare nya perspektiv på språkundervisning och språkets roll.

Bild på uppmärksamma vuxna i lektionssal med texten För att du vill utvecklas som lärare
Foto: dotshock/Mostphotos

När du läser språkdidaktik studerar du språkundervisning och språkets roll. Våra fristående kurser vänder sig framför allt till dig som redan arbetar som lärare. Kanske behöver du utökad behörighet eller vill fördjupa dina kunskaper?

Kurser på grundnivå

I kurserna på grundnivå lär du dig att bedöma kunskaper i språk och du får perspektiv på andraspråk och flerspråkighet i din undervisning. Du läser ämnesdidaktik och lär dig att arbeta språkutvecklande i klassrummet. På sikt kan du bli behörig att undervisa i svenska eller engelska.

Barnlitteratur i skolan, 7.5 hp 

Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I, 7.5 hp 

Engelska i klassrummet för förskoleklass och årskurs 1-3, 7.5 hp 

Engelska I för årskurs 4-6, 7.5 hp 

Engelska II för årskurs 4-6, 7.5 hp 

Flerspråkighet i förskolan, 15 hp 

Kurspaket Svenska som andraspråk I, 30 hp 

Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning, kandidatkurs, 30 hp 

Läs- och skrivinlärning, 7.5 hp 

Läs- och skrivutveckling, 7.5 hp 

Multimodalitet och IKT i skolan, 7.5 hp 

Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet II, 30 hp 

Kurser på avancerad nivå

Du som är språklärare kan läsa kurser på avancerad nivå för att bredda din kunskap om språkdidaktik och få en inblick i den senaste forskningen. Vi ger också ett masterprogram i språkdidaktik.

Litteracitet i ett andraspråksperspektiv, 7.5 hp 

Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning, 7.5 hp 

Språkdidaktiska forskningsperspektiv, 7.5 hp 

Teknikstödd språkinlärning och språkundervisning, 7.5 hp 

Tredjespråksforskning och språkdidaktik, 7.5 hp 

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik, 120 hp