Stockholms universitet logo, länk till startsida

Boken "The Jaynes–Cummings Model and Its Descendants"

Jonas Larson och Themistoklis Mavrogordatos har givit ut en bok - "The Jaynes–Cummings Model and Its Descendants". Jonas Larson forskar om teoretisk kvantmekanik, från enskilda partiklar till mångpartikelsystem där kollektiva egenskaper blir viktiga. Themistoklis Mavrogordatos har varit post-dok och är gästforskare.

The Jaynes-Cummings Model and its Descendants

Boken är en idealisk referens för forskare inom kvantfysik och kvantoptik och utgör också en lättillgänglig introduktion för studenter som arbetar med kvantfasövergångar utan jämvikt, kvantdatorer och simulering samt kvantfysik med många kroppar.