Stockholms universitet

Brist på fosfor hotar framtidens livsmedelsförsörjning

En ny studie från Stockholms universitet, Islands universitet och Bleking Tekniska högskola visar brist på global fosfor, en central ingrediens i konstgödsel, senast 2045.

Vy över Virunga-bergen i Uganda. Foto: Achim Prill / Mostphotos
Vy över Virunga-bergen i Uganda. Foto: Achim Prill / Mostphotos


Regionala data visar att livsmedelsförsörjningen riskerar att påverkas som mest i Latinamerika, södra Asien och Afrika söder om Sahara, områden med stor befolkning och ökande efterfrågan på konstgödsel. Samtidigt kommer de svåra miljökonsekvenserna av ökad fosforanvändning drabba dessa områden hårdast.

Fosfor är en central komponent i konstgödsel, men utvinns bara på ett fåtal platser i världen. Både utvinning och användning har stora miljökonsekvenser, inte minst i samband med att fosfor rinner ut i vattendrag. Samtidigt beräknas efterfrågan på livsmedel öka med 50 procent till 2050, och allra mest i tätbefolkade delar av världen där delar av befolkningen idag lider av undernäring.

Dessa områden riskerar enligt undersökningen ”Global phosphorus supply chain dynamics: Assessing regional impact to 2050” som publicerats i Global Food Security att drabbas av både svåra miljökonsekvenser och brist på livsmedel.

Undersökningen är den första i sitt slag som regionaliserar data över nuvarande och framtida behov av fosfor.

 

Mer information

Artikeln ”Global phosphorus supply chain dynamics: Assessing regional impact to 2050” publicerades i Global Food Security 26 september och går att läsa här: https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100426