Stockholms universitet logo, länk till startsida

Carina Rechs avhandling prisad

Konstvetaren Carina Rech får Högskoleföreningens pris för framstående vetenskaplig prestation för sin avhandling Becoming Artists: Self-Portraits, Friendship Images and Studio Scenes by Nordic Women Painters in the 1880s.

Omslaget till Carina Rechs avhandling. Bertha Wegmann, The Artist Jeanna Bauck, 1881, oil on canvas, 106 x 85 cm, Nationalmuseum, Stockholm. Foto: Nationalmuseum.

Carina Rech disputerade i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik den 4 juni 2021. Hennes doktorsavhandling analyserar hur nordiska kvinnliga konstnärer förhandlade om sin professionella identitet som konstnärer under 1880-talet. Forskningen fokuserar på självporträtt, bilder av vänskap och interiören i ateljéerna. Carina Rech arbetar idag som intendent och utställningskurator vid Prins Eugens Waldemarsudde.

Här kan du läsa hela avhandlingen Becoming Artists

Varje år belönar Högskoleföreningen de mest framstående avhandlingarna vid humanistiska, naturvetenskapliga, och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet. Priset är 25 000 kronor. De övriga pristagarna för 2021 är Matteo Costantini för sin avhandling i organisk kemi, och Julia Sandahl för sin avhandling i kriminologi.

Carina Rech
Carina Rech.

Utdrag ur beslutsformuleringen:
Carina Rechs avhandling i konstvetenskap analyserar självporträtt, vänporträtt och ateljéinteriörer utförda av nordiska kvinnliga konstnärer under det sena 1800-talet. Avhandlingen bidrar med nyskapande kunskap om hur kvinnliga konstnärer förhandlade och iscensatte den nyvunna professionella identiteten i sina konstnärliga praktiker. Den ger därmed fördjupade insikter om det sena 1800-talets konstfält i Norden och internationellt. Avhandlingens analyser och resultat presenteras i en föredömligt läsarvänlig språkdräkt, kännetecknad av terminologisk precision.

Läs mer om utmärkelserna 2021

 

Mer om avhandlingen

Carina Rech gästade hösten 2021 Axess TV:s program Förklara din forskning och berättade om avhandlingen.

Se det här på Youtube