Stockholms universitet logo, länk till startsida

Caroline Greiser får stipendium från Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Caroline får stipendiet för forskning om skogens förmåga att buffra klimatextremer - samverkan mellan krontäckning och markvatten.

Caroline Greiser får HMK Stipendier 25 maj 2022. Foto Clas Göran Carlsson.
Caroline Greiser får HMK Stipendier 25 maj 2022. Foto Clas Göran Carlsson.

Fil dr Caroline Greiser, Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, får 85 000 SEK från Stiftelsen kung Carl XVI Gustafs 50-årsjubileumsfond för vetenskap, teknik och miljö.

Stipendiet ska användas till att forska om ”Skogens förmåga att buffra klimatextremer - samverkan mellan krontäckning och markvatten”.

Det här är även titeln på Carolines stora forskningsprojekt finansierat med mobilitetsstöd från Formas.

Läs om Carolines forskning

Fondens syfte är att främja forskning, teknisk utveckling och entreprenörskap som bidrar till ett hållbart nyttjande av naturresurser och bevarande av biologisk mångfald.

Läs mer om H.M. Konungens 50-årsfond