Stockholms universitet logo, länk till startsida

Cecilia Lundholm ny representant för CIVIS-hubb

Som ny representant i CIVIS ska Cecilia Lundholm vid Institutionen för ämnesdidaktik utveckla ett nytt masterprogram om klimat, miljö och energi.

CIVIS är ett samarbete mellan tio universitet i Europa, vars syfte är att skapa innovativa utbildnings- och forskningsprogram med fokus på globala samhällsutmaningar. Från och med mars 2022 är Cecilia Lundholm, professor vid Institutionen för ämnesdidaktik, ny representant i CIVIS Hub 1, Klimat, miljö och energi.

Cecilia Lundholm
Cecilia Lundholm är professor vid Institutionen för ämnesdidaktik.

– Jag har länge arbetat med att utveckla klimatundervisning inom de samhällsvetenskapliga ämnena, och mitt engagemang för detta har nu uppmärksammats av CIVIS, berättar Cecilia. Mitt uppdrag som ny representant blir först och främst att tillsammans med andra utveckla ett nytt masterprogram som ska bidra till att möta samhällsutmaningar rörande klimat, miljö och energi.

– Hösten 2023 hoppas vi kunna starta masterprogrammet. Jag kommer att ta fram kursplan och innehåll till utbildningen tillsammans med representanter från alla universitet som är med i CIVIS. Vi kommer bland annat att träffas på Utö och i Glasgow, i juni och juli.

 

Fantastisk chans

– Det känns jätteroligt att få vara med i det här samarbetet. I 20 år har jag forskat om miljö- och klimatundervisning och jag har känt mig relativt ensam med att ha ett samhällsvetenskapligt fokus på klimat. Nu får jag en fantastisk chans att visa på betydelsen av samhällsvetenskaplig kunskap som skapar handlingskraft och fokuserar på att lösa och hantera klimatproblem.

– Det finns flera utmaningar med mitt uppdrag, fortsätter Cecilia entusiastiskt. För det första riktar sig masterprogrammet till alla studenter inom CIVIS, där alla har olika bakgrund och erfarenheter av klimatpåverkan. Dessutom har lärare olika syn på pedagogik och didaktik - hur man ska lära ut - och vad som är viktigt att ha med i programmet.

– Men våra skilda erfarenheter är också en del av styrkan, menar Cecilia. Tanken är att programmet ska bidra till att bredda synen på hur man yrkesmässigt arbetar med klimatförändringar och lösningar. Tillsammans ska vi komma överens om vilka kunskaper och färdigheter som är viktiga för att kunna tackla samhällets stora utmaningar inom klimat, miljö och energi.

Mer om CIVIS

CIVIS är en allians bildat av tio ledande universitet i Europa. Förhoppningen är att det ska bli ännu fler på sikt. De universitet som är med i samarbetet just nu är Aix-Marseille Université, Eberhard Karls Universität Tübingen, National and Kapodistrian University of Athens, Paris Lodron Universität Salzburg, Sapienza Università di Roma, Stockholms universitet, Universidad Autónoma de Madrid, Université libre de Bruxelles, University of Bukarest och University of Glasgow.

Vad är CIVIS?

CIVIS har också stöd av Erasmus, som är en del i ett program för livslångt lärande. Genom Erasmus finns stora möjligheter för studenter, lärare och administratörer på högskola och universitet att göra utbyte eller praktik i Europa utan att betala någon terminsavgift.