Stockholms universitet logo, länk till startsida

Christina Ramberg blir ledamot i Centrum för rättvisa

Centrum för rättvisa är en svensk ideell insamlingsstiftelse med uppdrag att stärka det rättsliga skyddet för enskildas grundläggande fri- och rättigheter genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor. Nu har Christina Ramberg, professor i civilrätt, utsetts som ny ledamot i dess styrelse.

"Vi är mycket glada över att Christina Ramberg har tackat ja till att bli ny ledamot i Centrum för rättvisas styrelse. Christinas breda juridiska kompetens och starka samhällsintresse kommer vara en stor tillgång i styrelsens arbete" skriver Tomas Nicolin, ordförande för Centrum för rättvisas styrelse, på stiftelsens hemsida. 

Att sitta med i styrelsen innebär att tillsammans med fem andra utvalda ledamöter samt Centrum för rättvisas chef ansvara för stiftelsens ekonomi och besluta vilka viktiga principfall som man ska driva. För sitt arbete får styrelseledamöterna inget arvode men Christina, som har följt verksamheten med stort intresse sedan starten för snart 20 år sedan, är mycket hedrad över att ha tillfrågats:

– Det ska bli fantastiskt spännande att få bidra till att stärka det konstitutionella rättighetsskyddet i Sverige och därigenom långsiktigt medverka till att stärka förtroendet för rättsstaten. 

Intresserar sig för prejudikat

Christina Ramberg. Foto: Stefan Tell

Christina Ramberg är professor i civilrätt sedan 1998 och har varit verksam vid Stockholms universitet sedan 2011. Hon utsågs av Dagens Juridik till Årets jurist 2011, är nu nominerad till titeln igen och har också varit utsedd till Årets lärare. Inom avtalsrätt, som det är det civilrättsliga område som hon är särskilt specialiserad i, är hon en populär föreläsare och författare till ett stort antal juridiska läroböcker och standardverk. 

Christina beskriver att hon är intresserad av hur juridik fungerar i det praktiska rättslivet. Hon har tidigare arbetat på både advokatfirma och som hovrättsråd i hovrätten, samt är fortfarande praktiskt aktiv som skiljeman och rådgivare till advokater. På senare tid har hon allt mer blivit intresserad av prejudikat som rättskälla, vilket hon också skrivit en monografi om, och säger just att hon är särskilt fascinerad av hur Centrum för rättvisa förverkligar sin målsättning genom prejudikat från våra högsta domstolar.

Läs mer om Christina Ramberg

Mer om Centrum för rättvisa