Stockholms universitet logo, länk till startsida

Dags att söka till sommarens kurser i religionshistoria!

I år ger vi två sommarkurser i religionshistoria: "Fornnordisk religion" och "Religiös fromhet och asketism". Båda ges på distans utan fysiska träffar. Sista ansökningsdag är den 15 mars.

Fornnordisk religion (RHG108) Kursen ger en översikt och fördjupade kunskaper i ämnesområdet fornnordisk religion.

Foto: carolinw / Pixabay
Foto: carolinw / Pixabay

Religiös fromhet och asketism (RHG512) - Kursen behandlar fromhetsideal och asketism i flertalet religiösa traditioner från antiken till nutid.

Foto: Rajesh Balouria / Pixabay
Foto: Rajesh Balouria / Pixabay