Stockholms universitet logo, länk till startsida

Datorsal Lantis stängd 27 november – 18 december

Datorsal Lantis håller stängt 27 november – 18 december på grund av Nobel NightCap. Under denna tid hänvisas till de övriga datorsalarna på campus.

I år hålls efterfesten till Nobelfesten, Nobel NightCap, på Stockholms universitet. Med anledning av detta måste datorsal Lantis utrymmas för att lämna plats till Nobel NightCap.
Datorsalen hålls därför stängd från och med den 27 november till och med den 18 december.
Under denna tid hänvisas till de övriga datorsalarna på A5 eller i Arrheniuslaboratoriet. 

Datorsalar i Frescati 

Nobel NightCap 

Läs mer om datorsalar och skrivare