Stockholms universitet

Den glömda flottan på Nordiska historikermötet

Tvärvetenskapliga maritima perspektiv presenterades på en egen session på konferensen.

Den 811 augusti var det dags för det 30:e Nordiska historikermötet, denna gång i Göteborg. Flera forskare inom det CEMAS-ledda forskningsprogrammet Den glömda flottan närvarade under Historikermötet och programmet höll i en egen session.

Simon Ekström gör en presentation.
Simon Ekström presenterar sitt projekt inom Den glömda flottan under Historikermötet i Göteborg 2022.

Läs mer om forskningsprogrammet den glömda flottan.