Stockholms universitet logo, länk till startsida

Den svåra vägen mot korrekta förutsägelser om havsnivåer

 

Grus och vatten under Grönland påverkar framtida havsnivåhöjningar.

Den friktion som uppstår mellan botten av en glaciär och landskapet under den har en avgörande roll för vad prognoserna för framtidens havsnivåer blir i glaciärmodeller använda av FN:s klimatpanel. Det visar en studie av norra Grönlands största glaciär Petermannglaciären, genomförd av glaciologer i Sverige och USA.

Läs hela artikeln på Bolincentrets webbplats.

Isbrytaren Oden bryter is framför Petermannglaciären.
Den svenska isbrytaren Oden framför Petermannglaciärens istunga under en expedition 2019. Den nya studien visar att istungan kan brytas upp om uppvärmningen av havet fortsätter. Foto: Martin Jakobsson