Stockholms universitet logo, länk till startsida

Det handlar om mer än skolan

Antalet barn med neuropsykiatriska diagnoser har ökat explosionsartat. En del menar att den främsta orsaken är skolan och dess höga kunskapskrav. Denna hypotes är dock missvisande, skriver Lasse Mattila, Alain Topor och Fanny Marell.

Foto: Eva Dalin

Ta del av en intressant debattartikel om vår förenkling av problemet med barns och ungas svårigheter i skolan.

Läs artikeln