Stockholms universitet logo, länk till startsida

Digitala möten minskar klimatavtrycket upp till tusen gånger

Klimatavtrycket orsakat av en konferens i Paris skulle vara tusen gånger större om den sker på plats, jämfört med om konferensen skulle genomföras digitalt. Det visar en mindre studie gjord av klimatforskare vid Stockholms universitet.

Digitala möten minskar klimatavtrycket upp till tusen gånger. Foto: Aleksandr Davydov © Mostphotos
Utsläpp från flyg i samband med konferenser kan innebära ett klimatavtryck som är mer än tusen gånger större än om konferensen skulle ske digitalt. Foto: Aleksandr Davydov © Mostphotos

PUBLICERAD: 11 mars 2022 

In English: Digital meetings reduce climate footprint

De båda klimatforskarna Kevin Noone och Paul Glantz, vid Institutionen för miljövetenskap, tittade närmare på hur klimatavtrycket skiljer sig åt mellan ett digitalt och fysiskt möte. 

–  För varje zoommöte eller mejl vi skickar går det åt energi i en serverhall någonstans i världen. Hallarna kräver ju energi eftersom de hela tiden måste kylas av med energikrävande system, säger Paul Glantz. 

Samtidigt menar Paul Glantz att klimatavtrycket knappast går att jämföra. En konferens i Paris där mötesdeltagaren väljer att flyga tur och retur innebär ett utsläpp på 300 kilo koldioxid. 

–  Totalt skulle mötesdeltagaren kunna delta på en konferens som sker via Zoom i 2 005 dagar för att nå samma utsläppsmängd som att flyga till ett möte i Paris, säger Paul Glantz. 

Den server som används för Zoom i Norden finns i Danmark. Därför är det siffror för koldioxidekvivalenter orsakade av den danska elproduktionen som har legat till grund för beräkningarna. 

Klimatavtryck från Zoom-möten i Sverige (på engelska) (191 Kb)


Så skulle utsläppen se ut

Så ser klimatavtrycket ut om vi jämför ett digitalt möte med en flygresa till en konferens (uttryckt i koldioxidekvivalenter, CO2e). Utsläppen är beräknade för användning av Zoom i Norden för ett två-, tre- och femdagarsmöte som pågår i åtta timmar per dag.

  Tvådagarsmöte     Tredagarsmöte     Femdagarsmöte
 
Zoommöte (kg CO2e) 0,30 0,45 0,76
Flyg till Paris (kg CO2e) 300,8 300,8 300,8
Flyg till New York (kg CO2e)  546,8 546,8 546,8


Text av: Ilari Ohring, Kommunikationsavdelningen