Stockholms universitet logo, länk till startsida

Distanskurs om hundar populärast i höst

Nu vet vi hur många som har sökt till höstens kurser och program.

Sista ansökningsdag till höstens kurser och program var i år den 19 april. Kandidatprogrammet i biologi som har 48 platser fick precis en förstahandssökande per plats, vilket är detsamma som förra året. Marinbiologiprogrammet har bara 12 platser men fick hela 54 förstahandssökande, också detsamma som förra året. Kandidatprogrammet i molekylärbiologi har i höst 16 platser, en minskning med 8 platser jämfört med förra året, men fick nu 28 förstahandssökande. Det är en ökning jämfört med 2021 då det bara var 21 som sökte programmet i första hand (och det var ännu färre som sökte året innan).

Vad gäller ansökningarna till kurser är bilden spretigare, men det är tydligt att distanskurser är populära. Säkert är det många studenter som under pandemin har vant sig vid distansstudier och vill fortsätta med det. Några exempel är Hundens evolution, genetik och beteende 7,5 hp (en orienteringskurs), Tropisk marinbiologi 7,5 hp (en påbyggnadskurs på grundnivå) och Ekosystemanalys 4 hp (en kurs på avancerad nivå). Dessa kurser ges helt på distans utan några fysiska träffar och har alla fått höga ansökningstal. Hundkursen är faktiskt BIG:s mest eftersökta kurs med totalt nästan 400 sökande, varav hälften i första hand.

Kurser med breda förkunskapskrav och inriktning mot hållbar utveckling har också många sökande. För övriga kurser är det inga anmärkningsvärda förändringar.

Finsk lapphund med grönt fjällandskap i bakgrunden.
Hundkursen är BIG:s mest sökta kurs. Bilden visar en Finsk lapphund. Foto: Margareta Ohné