Stockholms universitet logo, länk till startsida

Drygt 620 deltagare vid digitala ceremonier för masterstudenter

Universitetets allra första digitala magisterpromotioner genomfördes i Aula Magna den 6 och 20 november.

Studentmarskalkar i talarstol med emojis vid sidan på skärmen

Fredagen den 6 november genomfördes Stockholms universitets allra första digitala magisterpromotion. Cirka 250 personer med examen på avancerad nivå hade valt att delta i högtiden som denna gång var uppdelad på två direktsända ceremonier. Den 20 november följdes detta upp med ytterligare två digitala ceremonier, denna gång med totalt drygt 370 deltagare.

Vid tidigare högtider har Aula Magnas hörsal varit full med deltagare och deras gäster, upp till 1200 personer. Dessa fredagseftermiddagar var hörsalen däremot nästan tom, endast talare och medverkande tekniker och personal fanns på plats.

Under ceremonierna hölls tal av rektor Astrid Söderbergh Widding, prorektor Clas Hättestrand, Stockholms universitets studentkårs ordförande Sofia Holmdahl respektive vice ordförande Elis Wibacke, prodekan Torben Spaak respektive dekan Jessika van der Sluijs vid Juridiska faulteten, vicedekan Ken Benson vid Humanistiska fakulteten, dekan Astri Muren vid Samhällsvetenskapliga fakulteten och prodekan Ylva Engström respektive sektionsdekan Berit Olofsson vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Rektor talar vid magisterpromotion i Aula Magna
Astrid Söderbergh Widding
Studentkårens ordförande Sofia Holmdahl vid magisterpromotion i Aula Magna
Sofia Holmdahl
Prorektor Clas Hättestrand vid Magisterpromotion i Aula Magna
Clas Hättestrand

 

   

Ceremoniernas höjdpunkt var då marskalkarna Fanny Johnson och Emilia Nygård presenterade alla nyexaminerade med namn och fotografier. De kunde på valfri plats, tillsammans med nära och kära som tittade på ceremonin, interagera genom att skicka s.k. emojis som svepte över skärmen.

För underhållningen stod Stockholms universitetskör, en brasskvartett från Kungl. Musikhögskolan och en marimba-duo, även den från Kungl. Musikhögskolan.

Brassmusiker vid magisterpromotion i Aula Magna
Brassmusiker från KMH
Stockholms universitetskör i Aula Magna vid magisterpromotion
Stockholms universitetskör
Två kvinnor spelar på en marimba
Marimbamusiker från KMH

 

   

Stockholms universitet vill ännu en gång gratulera alla till examen! Vi är glada att ni valt att studera hos oss.

Läs mer om magisterpromotionen och se filmerna på su.se/magisterpromotion!