Stockholms universitet logo, länk till startsida

En partiledardebatt på teckenspråk. Lisa Selander en av vinnarna i riksdagens uppsatstävling

Lisa Selander är en av två vinnare i riksdagens uppsatstävling för högskole- och universitetsstudenter 2021 med sin uppsats En partiledardebatt på teckenspråk: Tolkars strategier för att leverera högkvalitativ tolkning. Lisa Selander skrev den inom Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning vid Stockholms universitet.

Lisa Selander. Foto: Christian Melin Jonsson
Lisa Selander. Foto: Christian Melin Jonsson
 

Grattis Lisa! Hur känns det att ha vunnit riksdagens uppsatstävling?

– Det känns jätteroligt att ha vunnit! Dels roligt att ha varit med och ha vunnit tävlingen, men även att teckenspråket och teckenspråkstolkarna i riksdagen uppmärksammas. Dessutom ringde talmannen en dag och gratulerade mig.

Lisa Selander har undersökt teckenspråkstolkningen av en partiledardebatt i Sveriges riksdag. Fokus i studien har varit teckenspråkstolkars så kallade copingstrategier, det vill säga språkliga och tolktekniska strategier i tolkningen som används för att säkerställa tolkningens kvalitet.

I och med att teckenspråket är visuellt kan till exempel tolkarna visa på ett ibland mera direkt sätt vad som sägs och sker under uppdraget, skriver Lisa Selander i sin uppsats. Teckenspråkstolkarna måste ofta fatta snabba beslut för att anpassa innehållet och göra tolkningen mer målspråksorienterad, det vill säga de anpassar återgivningen till det visuellt och gestuellt baserade teckenspråket. Tolkarnas olika val görs där och då i stunden, de har ingen möjlighet att stoppa talaren och fråga om eller att be talaren att tala långsammare.

Lisa Selander ringade in sju kategorier av copingstrategier: anpassning av processtid, bokstavering, adekvata utelämningar, teamtolkning, parafrasering, konstruerat agerande och adekvata tillägg. Dessa strategier är av olika språklig och tolkteknisk karaktär men syftar alla till att upprätthålla flyt i den pågående tolkningsprocessen och hålla en hög kvalitet i återgivningen. Strategierna är många och komplexa och har i uppsatsarbetet isolerats, analyserats och presenterats separat, men i verkligheten pågår flera av dem ofta samtidigt. Detta är ett sätt att demonstrera att teckenspråkstolkars arbete handlar om mer än bara översättning.

Uppsatsen knyter på ett värdefullt sätt an till riksdagens arbete med att tillgängliggöra debatter och ytterst demokratiska beslut. Studien ger en berömlig inblick i ett tidigare inte särskilt beforskat område. Uppsatsen bidrar förtjänstfullt till en bättre förståelse av den demokratiska processens räckvidd.

(Från riksdagens priskommittés motivering.)

 

Hur fick du idén till att skriva en uppsats om det här, och varför just i riksdagen?

– Vi var i riksdagen på studiebesök och kollade på en partiledardebatt förra hösten och då väcktes min idé om vad jag skulle skriva om, berättar Lisa Selander. – Det är oerhört viktigt att alla människor har möjlighet att ta del av allting som händer i riksdagen. Och det gäller inte bara där, för när vi som nu lever i en pandemi och det kommer nya beslut och presskonferenser varje dag, måste alla människor kunna ta del av den informationen och allra helst på sitt modersmål.

För att kunna skriva en uppsats om teckenspråk är det en fördel –  eller snarare en förutsättning – att kunna teckna själv. Teckenspråket är någonting som funnits i Lisa Selanders liv sedan hon var liten.

– Jag har ingen i min direkta närhet som är teckenspråkig men känner personer som i sin tur har personer i sin omgivning som är teckenspråkiga, säger Lisa Selander. – Min lärare i grundskolan hade en son som var hörselskadad och hon tyckte att det var viktigt att vi lärde oss lite tecken, så hon lärde ut lite. Men jag glömde bort alla tecken vi lärt oss med åren och kunde inte säga mer än ”hej jag heter Lisa” på teckenspråk när jag började på Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.

 

Vad är dina planer nu, när du är utbildad teckenspråkstolk?

– Just nu är jag föräldraledig, berättar Lisa Selander. – Då min son föddes tidigare än planerat i slutet av vårterminen, blev min uppsats opponerad på först i augusti. Jag hann precis få allting klart, tror jag hade fem dagar till godo från det att min uppsats blev godkänd till att tävlingen stängde.

– Men mina tankar om framtiden är att absolut jobba som teckenspråkstolk och sen kan det hända att jag läser vidare, är lite sugen på att läsa Magisterprogram i lingvistik med inriktning mot teckenspråk.

 

Får du något pris för att du är en av vinnarna av riksdagens uppsatstävling?

– Ja, en gåva, som jag inte vad det är för något än, säger Lisa Selander. – Jag ska till riksdagen i februari och vi får en rundvandring innan seminariet äger rum, då jag och den andra vinnaren får ta emot pris och diplom. Jag har varit i riksdagshuset två gånger förut, men båda gångerna har jag bara varit i plenisalen och tittat på partiledardebatter så det ska bli roligt med en rundvandring denna gång, avslutar Lisa Selander.

Undervisningen på Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning ges av två institutioner, Institutionen för svenska och flerspråkighets enhet Tolk- och översättarinstitutet och Institutionen för lingvistik. Det var en lärare på den senare som tipsade Lisa Selanders handledare Helena Bani-Shoraka om Lisas uppsats p.g.a. uppsatsämnet. Det måste vara en handledare som nominerar till riksdagens uppsatstävling och den ska vara på kandidat-, magister- eller masternivå.

Ladda ned uppsatsen: En partiledardebatt på teckenspråk: Tolkars strategier för att leverera högkvalitativ tolkning (publikationsdatabas DiVA)

Vinnare av riksdagens uppsatstävling 2021

Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning

Handledare Helena Bani-Shoraka