Stockholms universitet logo, länk till startsida

Ensamkommande ungdomar i SiS-vård

Vad kännetecknar gruppen ensamkommande ungdomar som placeras inom Statens institutionsstyrelse (SiS)? Vad gör att de blir placerade där? Och hur uppfattar de själva sin placering? Detta är frågor som Åsa Backlund och Katarina Thorén ställer i en nypublicerad studie.

Skor. Foto: James Baldwin /Unsplash

I rapporten Ensamkommande ungdomar i SiS-vård presenteras resultaten, baserade på SiS egen dokumentation samt intervjuer med personal och ungdomar. 

Genom att på detta sätt belysa flera olika sidor av arbetet inom SiS har de sett tecken på att SiS och Socialtjänsten haft svårt att hantera de ensamkommande ungdomarnas behov inom ramen för sin befintliga verksamhet. Studien pekar på skillnader i föreställningar och förhållningssätt inom och mellan SiS olika institutioner i förhållande till ensamkommande ungdomar, och därmed på behovet av tydlighet i regim och idé om verksamhetens innehåll och värdegrund samt hur denna ska omsättas i praktiken. Slutligen tyder studien på vikten av ungdomens tillgång till och erfarenhet av stödjande relationer både inom och utanför SiS, för hur SiS-vården uppfattas av den unge. För både socialtjänst och SiS förefaller det därmed angeläget att höja blicken utöver de specifika insatser som ges inom ramen för respektive organisation, och undersöka hur den unges formella och informella nätverk tillsammans och gemensamt kan bidra till en positiv utveckling.

Läs mer om rapporten

Backlund, Å. och Thorén, K. (2021). Ensamkommande ungdomar i SiS-vård. Institutionsvård i Fokus, rapport nr 3. Statens institutionsstyrelse.