Stockholms universitet

Epidemier och folkhälsa - Ylva B Almquist presenterar höstens MOOC

Förra året tilldelades Karl Gauffin och Ylva B Almquist rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning inom öppen nätbaserad utbildning. Projektet MOOC: Epidemier och folkhälsa startar i höst.

MOOC kan vara ett sätt att nå en bredare publik och kunna förmedla forskningsbaserad kunskap och motverka faktaresistens.

Ylva B Almquist. Foto: Marie Eriksson

MOOC: Epidemier och folkhälsa

"Kursen "Epidemier och folkhälsa" var först planerad som en del av institutionens nya kandidatprogram i folkhälsovetenskap. Så kom coronapandemin och då ändrades planerna till att ge kursen på fristående basis, eftersom det finns ett stort behov av kunskap om området, och en vilja att förstå mer", berättar Ylva B Almquist, docent i folkhälsovetenskap och studierektor på grund- och avancerad nivå.

Format och målgrupp

Alla som är intresserade kan läsa kursen, den kräver inga som helst förkunskaper. Den kommer att ges på svenska och kommer att löpa över en termin. Formatet av MOOC har bearbetats fram tillsammans med universitetets IT-avdelning.

MOOC på högskolenivå - går det?

"MOOC kan vara ett sätt att nå en bredare publik och kunna förmedla forskningsbaserad kunskap och motverka faktaresistens. Att föra ut forskningsbaserad kunskap är högskolor och universitet är bäst på, Stockholms universitet inte minst", poängterar Ylva B Almquist.

Massive Online Open Courses - MOOC

Massive Online Open Courses - MOOC, är en storskalig, öppen och nätbaserad kurs på distans som är avgiftsfri och som kan läsas av ett stort antal kursdeltagare samtidigt.