Stockholms universitet

ERC Consolidator Grant till Stefano Manzoni

Stefano Manzoni, docent i ekohydrologi vid Institutionen för naturgeografi, har tilldelats ERC Consolidator Grant 2020 för ett forskningsprojekt som studerar markprocesser. Syftet med forskningen är att besvara frågan: Hur påverkar markanvändning och klimatförändringar markens fertilitet och mängden kol vi kan lagra i jorden? Svaret på denna kritiska fråga ligger i mikrobiell anpassning till den utmanande markmiljön – den centrala hypotesen för projektet.

Stockholms universitet. Foto: Ingmarie Andersson
Foto: Ingmarie Andersson


Projektet kallas ”Soil microbial responses to land use and climatic changes in the light of evolution” (SMILE) och ska försöka förbättra metoden för hur vi beskriver markprocesser.
Jordmikroorganismer är ansvariga för en stor del av växthusgasutsläppen från markbundna ekosystem och producerar de flesta näringsämnen som växter behöver för att växa. De utför dessa viktiga funktioner genom att sönderdela organiskt material, vilket inte är lätt att komma åt i jorden. Detta väcker frågan: Hur kan mikrober göra det?

Stefano Manzoni. Foto: Privat
Stefano Manzoni, docent i ekohydrologi vid Institutionen för naturgeografi. Foto: Privat

– I mitt projekt utgår jag ifrån att jordmikrober är effektiva drivkrafter för kol- och näringscykeln eftersom de har utvecklats för att möta olika utmaningar i jorden. Med andra ord, de beter sig på bästa möjliga sätt för att garantera sin överlevnad och reproduktion, med tanke på de svåra förhållanden de upplever i jorden, säger Stefano Manzoni.
Han kommer att integrera denna idé i nya matematiska modeller för kol- och näringscykeln där mikrober är väl anpassade till sin miljö.
– Detta projekt är bara första steget mot en djupare integration av ekologiska och biogeokemiska teorier. Mina nya teorier kommer att förvandla resultaten till pålitliga förutsägelser långt utanför projektets räckvidd – till exempel för att kunna designa klimatanpassade skogar och mer effektiva och produktiva jordbrukssystem.
Det femåriga projektet har en budget på cirka 1,7 miljoner euro.  

Mer information om ERC Consolidator Grant 2020.