Stockholms universitet

Experter till grundlagskommittén

Ludvig Beckman och Jan Teorell är nya ledamöter av expertgruppen till 2020 års grundlagskommitté som har i uppdrag att bland annat utreda förstärkt grundlagsskydd för demokratin.

Foto på Ludvig Beckman och Jan Teorell
Ludvig Beckman och Jan Teorell. Foto: Stockholms universitet.

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté för att utreda ett förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende.

Kommittén ska utreda formerna för ändring av grundlag och behovet av att ytterligare stärka skyddet för domstolarnas oberoende långsiktigt. Syftet är att stärka grundskyddet för de demokratiska strukturerna.

Från den 1 juni är Ludvig Beckman och Jan Teorell, båda professorer i statsvetenskap, ledamöter av expertgruppen.

Läs mer på regeringen.se