Stockholms universitet logo, länk till startsida

Expertis kring biologisk mångfald samlas i ny antologi

Den pågående förlusten av arter och viktiga ekosystemtjänster är en akut framtidsfråga. I en ny antologi ger ett 50-tal framstående experter, från bland annat Stockholms universitet, sina perspektiv på framtiden för den biologiska mångfalden – både på land och i hav.

Småtärnor på klippa i Östersjön.
Småtärnor. Foto Sten-Åke Stenberg/Mostphotos

Att bromsa minskningen av biologisk mångfald och de ekosystemtjänster som vi är beroende av kräver en omfattande samhällsförändring. För att visa upp bredden av de kunskapsområden som behövs för att förstå och lösa utmaningarna har den nya antologin Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor samlat forskningsberättelser från experter inom såväl naturvetenskapliga fält som ekonomi, juridik och humaniora. Boken vänder sig till en bred publik som vill förstå hur vårt nyttjande av naturen hänger samman med den biologiska mångfalden, och vad vi kan göra för att vända den negativa utvecklingen.

” Biologisk mångfald är inte bara en fråga om naturvård. Det handlar om livsviktiga och komplexa frågor som är långt mer allmängiltiga än många kanske anar”, skriver Centrum för biologisk mångfald vid SLU, som är en av utgivarna, i ett pressmeddelande.

 

Bred kunskap från Stockholms universitet

Från Stockholms universitet deltar flera forskare med frågor om genetisk mångfald, den biologiska mångfaldens rättsliga skydd och vilken betydelse naturbetesmarker kan ha för ekosystemtjänster. Även kustområdenas förvaltning står i fokus.

– Sveriges kuststräcka på 4 800 mil är rik på många typer av ekosystem, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna ha en mångfald av arter i våra hav. Men det är också här som vi har en allt ökande exploatering och många intressekonflikter. Både fiske, sjöfart, turism och fritidsbåtar vill nyttja våra kustnära områden, och sådana aktiviteter påverkar givetvis kustmiljöerna, säger Sofia Wikström, marinekolog vid Östersjöcentrum och en av kapitelförfattarna.

Problemet med minskande mångfald i våra hav är lika omfattande som på land, men det finns åtgärder att vidta för att hämma utvecklingen, menar Sofia Wikström och hennes kollegor som även tidigare har beskrivit hur man arbeta med insatser för att skydda och restaurera kustekosystem.

– Att stärka skyddet av våra värdefulla kustmiljöer är bland det viktigaste för att säkerställa en långsiktig biologisk mångfald och tillgång på ekosystemtjänster i havet, säger Sofia Wikström.
 

Om boken:

Antologin ges ut av SLU Centrum för biologisk mångfald och Naturvårdsverket. De flesta av författarna är ledamöter i Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster vid Naturvårdsverket. Detta råd är ett organ som bidrar till Sveriges internationella förhandlingar inom arbetet för IPBES, den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel.

Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor finns i sin helhet att läsa som PDF på www.slu.se/antologi-bm och går även att köpa i bokhandeln.

 

Text: Isabell Stenson