Stockholms universitet

Expertlista sommar 2021

Letar du som journalist någonting spännande att göra reportage om, eller en expert som kan kommentera det som händer under sommaren? Här är havsexperter vid Stockholms universitet som kan hjälpa till att svara på frågor om allt från alger och övergödning till fisk och strandfynd.

Segelbåt i skärgården. Foto: Julius Jansson, Unsplash

Algblomning, hav, vatten och Östersjön
Helena Höglander,
 forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Algprovning sker udda veckor under sommaren.
E-post: helena.hoglander@su.se. (Ej tillgänglig för frågor under vecka 26, 30-31).
Tfn: 08-674 75 51 Nås lättast via e-post.

Övergödning och algblomning
Jakob Walve är marinekolog och chef för det Marinekologiska laboratoriets pelagialgrupp som utför kemiska och biologiska analyser och undersökningar för forskning och miljöövervakning. Jakob kan svara på frågor om Östersjöekologi, särskilt övergödning och algblomningar, och särskilt i Stockholms skärgård.
E-post: jakob.walve@su.se
Tfn: 08-16 17 30

Östersjöns ekosystem
Agnes Karlsson, biträdande lektor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik.
E-post: agnes.karlsson@su.se
Tfn: 08-16 12 46

Östersjöns biologiska mångfald, främmande arter och mikroplaster
Elena Gorokhova, professor vid Institutionen för miljövetenskap forskar om Östersjön och kan svara på frågor om mikroplaster, biologisk mångfald, främmande arter samt algtoxin och andra stressfaktorers påverkan på växt- och djurlivet i Östersjön. 
E-post: elena.gorokhova@aces.su.se
Tfn: 08-674 75 51

Övergödning i Östersjöns kustzon
Linda Kumblad, systemekolog och docent vid Östersjöcentrum.
E-post: linda.kumblad@su.se
Tfn: 08-16 27 01

Ekosystemet i Östersjön kustområden
Sofia Wikström
, forskare vid Östersjöcentrum, kan svara på frågor om djur och växter i havet och hur de påverkas av övergödning och fritidsbåtar. 
E-post: sofia.wikstrom@su.se
Tfn: 08-16 17 91

Stränder och våtmarker
Peter Hambäck, professor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik kan svara på frågor om våtmarker och dess betydelse i ekosystemet, Östersjöns stränder, strandskydd, biologisk mångfald och skarvöar. 
E-post: peter.hamback@su.se
Tfn: 0730-76 51 26,

Allt om tång
Ellen Schagerström, forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, skriver på Tångbloggen om tång och alger.
E-post: ellen.schagerstrom@su.se
Tfn: 0736-29 18 12,

Allmänt om Östersjön och Västkusten
Lena Kautsky
, senior advisor vid Östersjöcentrum, forskning handlar om algers och vattenväxters ekologi. Lena skriver på Tångbloggen om aktuella frågor i grunda algsamhällen och startar ett medborgarforskningsprojekt i sommar om alger och tång i Östersjön, mer information går att hitta på Östersjöcentrums hemsida. Hon svarar på frågor om både Östersjön och Västkusten, och kan mycket om algblomningar och nya främmande arter som det japanska jätteostronet. 
E-post: lena.kautsky@su.se, algforskarsommar@su.se
Tfn: 070-656 40 30

Miljögifter
Anna Sobek, professor vid Institutionen för miljövetenskap (ACES).
E-post: anna.sobek@aces.su.se
Tfn: 0702-63 34 58

Östersjön i allmänhet och fisk i synnerhet
Sture Hansson, marinekolog med särskild kompetens i fisk och fiskefrågor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik.
E-post: sture.hansson@su.se
Tfn: 0708-14 05 99

Kustfiske, kustförvaltning och fiskefrågor allmänt i Östersjön
Johan Eklöf, lektor vid Institutionen för ekologi miljö och botanik.
E-post: johan.eklof@su.se
Tfn: 08-16 13 58

Fiskeri och fiskeekologi, sill och strömming
Henrik Svedäng, forskare vid Östersjöcentrum, kan svara på frågor om fiskekvoter, torsken i Östersjön, sill och strömming, den hotade ålen och annat fiskerelaterat. 
E-post: henrik.svedang@su.se
Tfn: 076-618 55 88

Östersjön och klimatförändringar
Christoph Humborg, vetenskaplig ledare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum
E-post: christoph.humborg@su.se
Tfn: 08-674 76 68

Se hela expertlistan, med alla områden och ämnen, finns här! 

Stockholms universitets presstjänst:

E-post: press@su.se 
Tfn: 08-16 40 90