Stockholms universitet logo, länk till startsida

Extremt snabb mekanism för partikelbildning i övre troposfären

I publikation i Nature beskriver forskare från bl a MISU och ACES vid Stockholms universitet en ny mekanism som extremt snabbt kan skapa nya partiklar och tillväxt av dessa. Detta kan vara en viktig källa för bildandet av nya partiklar i övre troposfären.

Läs om studien på vår engelska nyhetssida.