Stockholms universitet logo, länk till startsida

Färre antagna till höstens utbildningar

Resultatet av det andra urvalet för antagning till höstens högskoleutbildningar är klart och visar nationellt en minskning med nära sex procent jämfört med hösten 2021. Juristprogrammet vid Stockholms universitet är fortsatt i topp bland sökta svenska utbildningar.

Studenter som pluggar
Vid Stockholms universitet har drygt 26 000 personer antagits i det andra urvalet.
Foto: Niklas Björling

Resultatet av det andra urvalet för antagning till höstens svenska högskoleutbildningar är nu publicerat på Antagning.se. Totalt har 257 378 personer antagits till minst en utbildning. Det är en minskning med nära sex procent eller drygt 15 600 personer jämfört med hösten 2021 men fler än året innan pandemin, 2019.

Antalet behöriga sökande till hösten 2022 är 373 058 personer, jämfört med 410 809 personer höstterminen 2021. Det är en minskning med cirka 9 procent eller 37 751 personer.

 

Universitetets juristprogram toppar sökstatistiken

Flest behöriga sökande har juristprogrammen vid Stockholms universitet, Uppsala universitet, Lunds universitet och Göteborgs universitet. Till juristprogrammet vid Stockholms universitet var det 6 300 sökande. 380 är antagna och det finns nästan 2000 reserver.

 

Fler sökande till Stockholms universitet nu än innan pandemin

Vid Stockholms universitet har drygt 26 000 personer antagits i det andra urvalet. Det är en minskning med cirka 6 procent jämfört med året innan. Dock är det en ökning med cirka 10 procent jämfört med 2019, alltså innan pandemiåren 2020 och 2021.

Efter juristprogrammet var psykologprogrammet, socionomprogrammet, kandidatprogrammet i företagsekonomi och kandidatprogrammet i kriminologi de mest sökta utbildningarna vid Stockholms universitet. De mest sökta kurserna vid universitetet var Kriminologi 1 (distans), Psykologi 1, Kommunikation, ledarskap och hälsa, Kriminologi 1 samt Företagsekonomi 1, kurspaket.

Det går fortfarande att söka till utbildningar som har lediga platser.
Läs mer och sök!