Stockholms universitet logo, länk till startsida

Fördubbling av antalet studenter på sommarens kurser

Intresset för studier i sommar är rekordstort. 8846 studenter har antagits till årets sommarkurser vid Stockholms universitet.

Det är nära en fördubbling jämfört med sommaren 2019 då 4708 studenter antogs. Ökningen följer trenden i landet där nästan 42 000 studenter antagits till årets sommarkurser.

 

Störst ökning bland unga mellan 20 och 24 år

Regeringen beslutade i april om en ökning av antalet sommarkursplatser på svenska universitet och högskolor med 6 000 för att mildra coronapandemins konsekvenser för jobb och ekonomi. Satsningen har, tillsammans med det faktiska ekonomiska läget, bidragit till den stora ökningen av antalet antagna. Störst är ökningen bland unga mellan 20 till 24 år, även om samtliga åldersgrupper ökar jämfört med förra sommaren. Distansutbildningar är den utbildningsform som ökar mest.

Läs mer om ökningen av antalet antagna studenter på UHR:s webbplats

Arrheniuslaboratorierna under våren. Foto: Ingmarie Andersson