Stockholms universitet logo, länk till startsida

Föredrag med ny forskning i historia

Historiska institutionens föreläsningsserien Aktuell forskning i historia fortsätter på ABF-huset under våren. Vi ger sex föreläsningar varannan tisdag, start den 22 februari.

Collage föredragsillustrationer

Vårens serier av föreläsningar med aktuell historisk forskning på ABF-huset, Sveavägen 41, startar i slutet av februari.

I vår kommer institutionen att arrangera sex föreläsningar varannan tisdag. De avhandlar vitt skilda ämnen från kvinnor och makt under svensk senmedeltid till hur det kommunistiska Rumänien styrde landets press ända ner på bokstavsnivå. Serien inleds med ett föredrag om skidsportens pionjärer som tittar närmare på Vasalopp för nästan hundra år sedan.

 

Alla vårens föredrag i serien Aktuell forskning i historia:

Heja Persson – om skidsportens pionjärer och Vasaloppet fordomtida (Tisdag 22 februari)

Landet extrem före landet lagom - svenska regimskiften från Gustav Vasa till 1809 års män (Tisdag 8 mars)

Rikets första damer – kvinnor och makt i senmedeltidens Sverige (Tisdag 22 mars)

Statsbesök, kravaller och stenkastning, Mannerheim i Stockholm, 1919 (Tisdag 5 april)

Typografi och politik. Typer under tryck i rumänsk kommunisttid 1948–1989  (Tisdag 19 april)

Oskyldig, brottslig eller vansinnig? 1800-talets avvikande kvinnor (TIsdag 3 maj)

Om föreläsningarna

Föreläsningsserien Aktuell forskning i historia är ett samarrangemang mellan ABF-Stockholm och Historiska institutionen där institutionens forskare presenterar ny och aktuell forskning för allmänheten.

Aktuell forskning i historia är Historiska institutionens bidrag till Stockholms universitets ”Öppna föreläsningar” – föreläsningar där universitetets forskning presenteras i populärvetenskaplig form.

Öppna föreläsningar är gratis och för alla.

Välkomna!

Mer information om Öppna föreläsningar, Stockholms universitet.