Stockholms universitet logo, länk till startsida

Första antagningsbeskedet, med svarskrav, publiceras 9 december

Den 9 december publiceras det första antagningsbeskedet till utbildningar VT2022. Logga in på antagning.se för att se om du har blivit antagen, reservplacerad eller struken.

 

Tacka ja för att behålla din plats 

Har du blivit antagen eller reservplacerad behöver du tacka ja till antagningsbeskedet, senast 17 december, för att behålla din plats. 
Ett uteblivet ja-svar leder till att du stryks från de utbildningar du har bedömts behörig till. 

Tacka ja eller nej på antagning.se 

När du har svarat på antagningsbeskedet skickas en bekräftelse till den e-postadress du har registrerat på antagning.se 
Det andra och slutgiltiga antagningsbeskedet publiceras 22 december. 

 

Antagen med villkor 

Har du fått ett besked där det står att du är antagen med villkor innebär det att du, vid tid för din anmälan, ännu inte var behörig men har förutsättningar att bli det tills utbildningen startar. 
Beslutet om du uppfyller behörighetskraven fattas av den institution som ger utbildningen. 

Här kan du läsa mer om när villkorlig behörighet beviljas 

 

Återanmälan 

Har du blivit struken från en utbildning du sökt i tid för att du är obehörig, men nu är behörig, kan du göra en återanmälan. Du kan bara återanmäla dig till utbildningar som öppnar för sen anmälan den 15 december. 

Läs mer om återanmälan på antagning.se 

En kille i en föreläsningssal, ser glad ut.
Foto: Viktor Gårdsäter