Stockholms universitet logo, länk till startsida

Förundersökningen av Estonia presenteras

Den 16 november hölls en presskonferens om resultaten från sommarens undersökningar av Estonia. Den ansvarige forskaren Martin Jakobsson från Stockholms universitet presenterade tillsammans med kollegan Christian Stranne de undersökningar som gjorts, och vad man kan dra för slutsatser av resultaten. Estländska och svenska myndigheter inledde presskonferensen.

3D-bild av Estonia och bottenområdet runt omkring
En 3D-bild av Estonia och bottenområdet runt omkring. Sammanställd utifrån de detaljerade undersökningarna från forskningsfartyget R/V Electra af Askö. Ur rapporten.

Forskare från Stockholm universitet genomförde 8–15 juli 2021 undersökning av M/S Estonias vrakplats med forskningsfartyget R/V Electra. Undersökningen beställdes av Statens haverikommission och Estonian Safety Investigation Bureau. Uppgiften var att kartlägga havsbotten och geologin runt vraket samt Estonias nuvarande position inför ytterligare undersökningar. 

Välutrustat fartyg

Stockholms universitets forskningsfartyg R/V Electra af Askö användes i undersökningen eftersom hon är ett av få fartyg som har den utrustning som krävs.

– För denna undersökning var det främst Electras tre avancerade ekolod som efterfrågades, säger Thomas Strömsnäs som är befälhavare på R/V Electra. De tre ekoloden kunde tillsammans med strömmätare ge en komplett tredimensionell bild av områdets topografi, geologiska sammansättning och vattentransporter vid tillfället för mätningarna. Det är ganska få fartyg som har den typen av avancerad utrustning.

Forskarna framför dataskärmarna ombord på Electra. Foto: Calle Wiltén, Askölaboratoriet.

Lyckade undersökningar – trots storm

Undersökningarna krävde mycket planering. Forskningsledare var professor Martin Jakobsson vid Institutionen för geologiska vetenskaper, som förberedde detta uppdrag under hela våren. 

¬ Allt gick mycket bra. Det var ett bra team, både hos oss ombord på Electra, och med de andra fartygen som ingick. Men vi blev tvungna att avbryta några dagar precis i början eftersom det började blåsa kraftigt. De höga vågorna gjorde att bubblor drogs in under skrovet och försämrade funktionen hos mätinstrumenten. Dessutom kunde inte Electra gå tillräckligt långsamt i den starka vinden. Max 2 knop krävs för att få tillräckligt antal djupmätningar på havsbotten för våra krav på hög upplösning. Då var jag lite bekymrad, men stormen lade sig till slut och vi kunde köra vidare som planerat. 

Karta över undersökningarna som genomfördes.
Karta som visar rutnätet av ekolods-undersökningarna som genomfördes, samt var de andra provtagningarna gjordes. Ur rapporten.

Svårtolkat skeende

Rapporten från Stockholm universitet är nu klar och Martin Jakobsson kommer att presentera resultaten på presskonferensen.

– Undersökningarna visar att Estonia ligger i en sluttning, som huvudsakligen är täckt av sediment. Utifrån besiktning av filmer som det estländska företaget Tuukritööde OÜ samlade in med hjälp av en undervattensrobot, bedöms dock fast berg sticka fram, mycket nära de omtalade hålen. Det finns också starka indicier på att vraket har ändrat position över tiden. Den påbörjade övertäckningen gör det ännu svårare att dra några tydliga slutsatser då de dumpade en hel del sand och grövre material i området, särskilt på södra sidan av vraket, berättar Martin Jakobsson.

Läs rapporten i sin helhet här 

EL21-Estonia – Report of the MS Estonia shipwreck site survey with R/V Electra

Rapporten med alla appendix