Stockholms universitet

Felipe Estrada om att unga diskrimineras genom drogtester

– Det är en tydlig varningsklocka att den här kontrollen som görs faller ut på ett sätt som pekar ut en grupp framför andra trots att man inte gjort sig skyldig till något brott. Det kan erodera tilliten till samhället, säger Felipe Estrada till tidskriften Alkohol och Narkotika.

Felipe Estrada. Foto: Anna Fredriksson
Felipe Estrada, kriminolog och forskare vid Stockholms universitet. Foto: Anna Fredriksson

I en ny vetenskaplig artikel visar Kriminologiska institutionens forskare Felipe Estrada, Olof Bäckman och Anders Nilsson att unga personer som bor i områden med låg socioekonomisk status löper betydligt högre risk att drogtestas vid misstanke om ringa narkotikabrott jämför med ungdomar från mer välbergade områden. Denna risk har dessutom ökat de senaste 20 åren, samtidigt som allt större andel av testerna gett negativa resultat. 

– Sannolikheten för ett negativt testresultat är större hos ungdomar som bor i ett socialt utsatt område eller har föräldrar med mindre ekonomiska resurser, säger Felipe Estrada i en intervju i tidskriften Alkohol och Narkotika.

Läs hela intervjun med Felipe Estrada i Alkohol och Narkotika här.