Stockholms universitet logo, länk till startsida

Filmpodd: Klimatsamtal mellan studenter och forskare

I videopodden The Third Task diskuterar studenter och forskare om hur samhällsomställningen behöver göras i samband med klimatkrisen.

Third Task

Namnet på poddarna anspelar på den så kallade tredje uppgiften där svenska universiteten har som uppdrag att samverka med det omgivande samhället. Naram-Sin Poli är projektledare för The Third Task, och som även har en kandidatexamen i biologi vid Stockholms universitet, berättar om bakgrunden till podden:

Naram-Sin Poli
Naram-Sin Poli.
Foto:Lars In de Betou

– Klimatomställningen går för långsamt, samtidigt finns det mycket relevant kunskap på universiteten som inte kommer ut till allmänheten. Kunskap som kan snabba på en demokratisk omställning och minska risken att dras med i vilseledande politiska agendor, säger Naram-Sin Poli.

Han fortsätter:
– Vi studenter har en drivkraft att påverka vår framtid och vi behöver inte vänta med tredje uppgiften tills vi tar vår examen eller är anställda av universiteten, många studenter har förstått att det är bråttom och att vi med hjälp av våra lärare direkt måste sprida kunskapen vi får från universiteten, säger Naram-Sin Poli.

 

Fick hjälp av Stockholms universitet

Poddarna är ett långsiktigt projekt och kommer att fortsätta drivas av Klimatstudenterna. Projektet har fått litet stöd i produktionen av Stockholms universitet – i samband med den hålbarhetskonferens som hölls på Albano 1 juni 2022.

– Vi är väldigt glada att vi fick vi igång ett samarbete med konferensen den 1 juni och har producerat tolv avsnitt med studenter och lärare främst från SU, KTH och KI på engelska.

För inspelning redigering och klippning har Lars In de Betou, medieproducent vid Kommunikationsavdelningen, varit behjälplig.

–  Vi befinner oss i ett akut läge och det känns angeläget att universiteten gör vad de kan för att uppmuntra till vettiga samtal. Det har varit mycket inspirerande och meningsfullt att jobba med dessa engagerade studenter, säger Lars In de Betou.

 

Ett urval av videopoddarna

Ett urval av videopoddarna ser du här nedanför. Du hittar även samtliga videopoddar på Youtube eller på  Klimatstudenternas webb.

Studentperspektiv

Ett samtal mellan studenterna Krzysztof Jurdzinski och Ireen de Vries vid programmet Molecular Techniques in Life Science. Studenterna diskuterar hur de ser på vetenskapens, den akademiska världens och sig själva roll i att transformera vår osäkra framtid.

Se filmen på Youtube
 

Komplexiteten i klimatförändringssamtal

Ett samtal mellan Linn Rabe, postdoktor i miljösociologi och Kara Tai, mastersstudent. De diskuterar svårigheterna som omfattar att upprätthålla klimatförändringssamtal, såsom de motstridiga känslor som kan uppstå med individualiserat ansvar när man lever i komplexa samhällssystem.

Se filmen på Youtube
 

Klimatetik

Ett samtal om klimatetik mellan Olle Torpman, postdoktor i klimatetik, och miljöstudenten Daniel Vamos om klimatetik. Samtalet berör olika ideologier och värderingar, och hur vi kan diskutera klimatkrisen och agerande trots dessa skillnader.

Se filmen på Youtube.


Ekonomi som verktyg för hållbar omställning

Ett samtal mellan Thomas Hahn, docent och forskare, och Hanna Lange, kandidatstudent. De diskuterar de ekonomiska aspekterna av den hållbara omställningen.

Se filmen på Youtube.
 

Klimatförvandling

Ett samtal mellan Staffan Laestadius, professor emeritus i industriell utveckling vid KTH, och Naram-Sin Poli, filosofie kandidat i biologi vid Stockholms universitet. De diskuterar vikten av politiska kortsiktiga mål för att Parisavtalets långsiktiga mål ska kunna uppnås.

Se filmen på Youtube.
 

Det andra problemet bakom klimatkrisen

Ett samtal mellan Elina Eriksson, docent i människa-datorinteraktion vid KTH, och Judy Fabienne Kool, mastersstudent i toxikologi vid KI. De diskuterar hur och varför våra system är byggda på ett icke-hållbart sätt och de anslutna orsakerna till att klimatomställningen går så långsamt.

Se filmen på Youtube.