Stockholms universitet logo, länk till startsida

Fler antagna till höstens högskoleutbildningar

Fler personer har antagits i andra urvalet till höstens universitets- och till högskoleutbildningar, jämfört med höstterminen 2020.

Idag, den 29 juli skickas det andra antagningsbeskedet ut till alla som sökt till universitet och högskolor i höst. Antalet personer som har antagits till minst en högskoleutbildning i höst ökar med två procent, eller 4 500 personer, till totalt 273 011, i jämförelse med hösten 2020. Det visar statistik från UHR.

Vid Stockholms universitet uppgår antalet antagna till utbildningar som startar under hösten 2021 till 28 122, jämfört med 26 722 personer under hösten 2020. Det innebär en ökning med 1 400 personer eller 5,2 procent. Därmed är Stockholms universitet ett av 20 universitet och högskolor som ökar antalet antagna, av totalt 38.

Juristprogrammen vid Stockholms universitet, Uppsala universitet, Lunds universitet och Göteborgs universitet har flest behöriga sökande. Totalt uppgår antalet behöriga sökande till hösten 2021 till 410 809 personer, att jämföra med 409 027 personer under höstterminen 2020, en ökning med 0,4 procent. Av dessa är 64 procent kvinnor och strax under 36 procent är män. 

Möjlighet finns fortfarande att efteranmäla sig till många program och kurser.

För utbildningar som är öppna för efteranmälan kan sådan ske via Antagning.se.

Läs mer i pressmeddelandet från Universitets- och högskolerådet