Stockholms universitet logo, länk till startsida

Flera nya forskarskolor för lärarutbildare vid Stockholms universitet

Vetenskapsrådet beviljar Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) vid Stockholms universitet 79 miljoner inom utlysningen ”Forskarskolor för lärarutbildare”. MND är också medsökande på ytterligare en forskarskola, placerad vid Göteborgs universitet.

Denna glädjande nyhet innebär att totalt nio doktorander kommer antas till MND.
- Detta är en stor framgång för Stockholms universitet och doktoranderna vi får möjlighet att anta vid MND kommer ge ett viktigt tillskott till institutionens forskningsmiljö, säger Tony Hansson, prefekt vid MND.

 

Tre forskarskolor

Inom utlysningen ”Forskarskolor för lärarutbildar” har totalt tio forskarskolor beviljats anslag, MND är värd för forskarskolorna ”RelMaS2: Att göra matematik och naturvetenskap relevant  –  en ämnesdidaktisk forskarskola för lärarutbildare ” och ”Forskarskola ReMath: Forskning på, om och med praktikbaserat matematiklärarutbildning”. Dessutom deltar MND i forskarskolan   ”Assess II Kunskapsmätningar inom utbildningssystem”.

RelMaS

RelMaS bedrivs i samarbete med Uppsala universitet och Malmö universitet:

- Doktoranderna i forskarskolan RelMaS2 kommer att bedriva forskning om hur skolans naturvetenskap och matematik kan göras relevant. Vi är oerhört glada att dessa forskningsmedel gör det möjligt för oss att anta nio nya doktorander till den forskningsmiljö vi börjat bygga upp i och med RelMaS1, säger Anna Danielsson, professor i naturvetenskapsämnenas didaktik och projektledare för RelMaS2.

ReMath

ReMath  bedrivs i samarbete med Mälardalens högskola, Högskolan Kristianstad och Högskolan Dalarna:

- I ReMath kommer nio doktorander att bedriva forskning om matematiklärarutbildning för att på sikt att bidra till att göra denna så bra som möjligt. De deltagande forskarna ser verkligen fram emot att bygga vidare på de erfarenheter och den kunskap som finns etablerad inom miljöerna, berättar projektledaren Iben Christiansen, och tillägger: Detta är en stor och välkommen utmaning för den relativt nya forskningen inom matematiklärarutbildning.

ASSESS II

ASSESS II drivs av Göteborgs universitet och dessutom medverkar Uppsala universitet:

- Riktigt roligt att vi får möjligheten att fortsätta arbetet med forskarskolan ASSESS genom en ny kull av nio doktorander. Det finns ett behov av att utveckla forskningen kring bedömning i skolan. Inom ASSESS sätter vi fokus på kvantitativa metoder och bedömning i form av kunskapsmätningar, såväl nationella som internationella, säger Samuel Sollerman, föreståndare för PRIM-gruppen.

 

Läs mer på:
Vetenskapsrådet - Forskarskolor för lärarutbildare h

 

Kontakt

Iben Christiansen

Anna Danielsson

Samuel Sollerman

 

Stockholms universitet medverkar i flera forskarskolor för lärarutbildare som fått medel från Vetenskapsrådet:

Vuxnas lärande och karriärvägledning

Specialpedagogik