Stockholms universitet logo, länk till startsida

Flest förstahandssökande till Stockholms universitet inför våren

När anmälan till vårterminens utbildningar på universitet och högskolor stängde natten till lördag den 16 oktober, hade nära 243 000 personer anmält sig till vårens utbildningar i hela landet. Stockholms universitet är det lärosäte som har flest förstahandssökande till våren 2022.

Totalt har 49 248 personer sökt SU:s utbildningar, varav 27 125 är förstahandssökande. Det innebär en minskning på cirka sju procent jämfört med samma period förra året då totalt 52 783 personer sökte SU:s utbildningar till våren 2021, vilket var en toppnotering för en vårtermin. I hela landet är minskningen cirka sex procent jämfört med förra året.

Enligt statistik från UHR är nedgången i antalet sökande störst i de äldre ålderskategorierna. I åldersgruppen 25–34 år minskar antalet sökande med drygt 10 000 personer jämfört med vårterminen 2021. Bland de som är 35 år och äldre minskar antalet sökande med drygt 2 000 personer.

 

Juristprogrammet i topp vid SU

Det mest sökta programmet vid Stockholms universitet är Juristprogrammet, följt av Socionomprogrammet, Psykologprogrammet, Kandidatprogrammet i företagsekonomi och Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation. Juristprogrammet vid SU är det näst mest söka programmet i Sverige, efter Läkarprogrammet vid Karolinska institutet.

 

Många vill läsa kriminologi

Den mest sökta kursen vid Stockholms universitet är Kriminologi I, följt av kurserna Kommunikation, ledarskap och hälsa, Psykologi I, Företagsekonomi I (kurspaket), och Praktisk projektledning.

En grupp studenter promenerar på campus.
Foto: Jens Olof Lasthein

Läs mer på UHR:s hemsida:

Färre äldre har sökt högskoleutbildning i vår