Stockholms universitet logo, länk till startsida

Folkhälsa, artificiell intelligens (AI) och big data: Möjligheter och utmaningar

Artificiell intelligens (AI) gör det möjligt för maskiner att lära sig utföra uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens. Möjligheterna med AI tycks vara obegränsade, inte minst med tanke på de enorma datamängder (big data) som genereras i dagens samhälle.

Den här kursen introducerar grundläggande begrepp gällande AI och big data, och ger en översikt av tillämpningar inom det folkhälsovetenskapliga området.

Nya användningsområden

Framväxten av nya teknologier och den alltjämt ökande digitaliseringen har stor potential att stärka det preventiva och hälsofrämjande arbetet – genom att exempelvis förutse epidemier, förbättra sjukdomsdiagnostik och skräddarsy hälsoråd och behandlingar. Kopplat till användningen av AI och big data finns det dock många viktiga utmaningar, inte minst när det gäller etik, jämlikhet och demokrati.

Folkhälsa, artificiell intelligens (AI) och big data: Möjligheter och utmaningar

I kursen redogörs för grundläggande begrepp gällande AI och big data, och ger en översikt av tillämpningar inom det folkhälsovetenskapliga området. Det ingår också en fördjupning av förståelsen för vilka möjligheter och utmaningar som den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen för med sig utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv, med särskilt fokus på etiska dilemman och konsekvenser för jämlikhet och demokrati.

Om kursens upplägg och innehåll

Sommarkursen ges på halvfart på distans under veckorna 23-31 2021.
Mer information finns i kurskatalogen:
su.se/publichealth/PH26G1

Doktor och robot skakar hand
Foto: Mostphotos