Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskare föreläste om funktionsnedsättning via Zoom

Den 16 februari var det dags för kostnadsfritt webbinarium om forskning i socialt arbete – den här gången var temat funktionsnedsättning. Återhämtningsprocessen hos unga med psykisk ohälsa samt arbetsvillkor för personal vid funktionshindersverksamheter var några av dagens ämnen.

Katarina Piuva

Mödrar till vuxna barn med allvarlig psykisk sjukdom

Först ut att föreläsa var docent Katarina Piuva vid. Katarina forskar inom det psykiatriska fältet, vilket omfattar sociala villkor för målgruppen, anhörigas ställning samt socialpolitiska perspektiv på den professionella utvecklingen.

Under föreläsningen, vars tema är ”Som en vanlig familj?”, berättade Katarina om resultatet av 15 intervjuer med mödrar till vuxna barn med allvarlig psykisk sjukdom.

– Mödrarna vittnar om konflikter i familjen och ändlösa konfrontationer med vårdgivare, men beskriver också att i takt med att mödrarna åldras blir förhållandet mellan dem och deras barn mer ömsesidigt och det sjuka barnet kan till och med ta rollen som familjevårdare, säger Katarina.

Jennie Moberg
Jennie Moberg

Ungas återhämtningsprocesser från psykiska problem

Därefter tog Jennie Moberg, doktorand vid Institutionen för socialt arbete vid. Jennie talade om ungas återhämtningsprocesser från psykiska problem. Att främja återhämtning är centralt i psykiatrins och socialtjänstens uppdrag och omfattar aspekter av delaktighet, hopp, meningsfullhet, symptomhantering och egenmakt.

– Kunskapsläget idag utgår dock från vuxnas återhämtningsprocesser. Utifrån en litteraturöversikt, så kallad ”scoping review”, kommer jag att presentera det internationella kunskapsläget om vad som främjar ungas återhämtningsprocesser, säger Jennie.

Webbinariet är del fyra i en digital serie om forskning i socialt arbete – läs mer här

 

 

 Foto: Björn Dalin
Sara Erlandsson

Hur uppfattas och förklaras hot och våld från klienter?

Efter en kort paus var det dags för Sara Erlandsson, fil dr, att tala. Saras forskningsintresse inriktas mot att synliggöra och problematisera åldersrelaterade orättvisor och de tankesystem som upprätthåller dem. Temat för Saras föreläsning var ”Ta inte åt dig – arbetsrelaterat hot och våld mot personal i funktionshindersverksamheter”. 

Sara redovisade resultat från en studie av arbetsmiljö och arbetsvillkor för personal som arbetar i funktionshindersverksamheter (personlig assistans, boendestöd, bostad med särskild service samt daglig verksamhet). 

– Min presentation berör hur chefer och personal uppfattar och förklarar hot och våld från klienter, hur det påverkar samt hur hot och våld hanteras på arbetsplatser och rapporteras, säger Sara Erlandsson.

 

Foto: Niklas Björling
Ulla-Karin Schön

SIP-process som inkluderar brukardelaktighet och delat beslutsfattande

Sist ut att föreläsa var professor Ulla-Karin Schön vars forskningsintresse ligger inom funktionshinderområdet, i synnerhet funktionsnedsattas möjligheter till delaktighet i samhällslivet, i mötet med socialtjänst och hälso- och sjukvård, samt i socionomutbildningen. 

Temat för Ulla-Karins föreläsning var ”Delat beslutsfattande och samordnad vårdplanering (SIP) – en perfekt kombo?”. SIP står för samordnad individuell plan och en sådan ska upprättas tillsammans med brukare och patient om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. 

– Min presentation kommer att belysa en forskningsprocess för att ta fram en SIP-process som inkluderar brukardelaktighet och delat beslutsfattande. Genom framtidsverkstäder har brukare med psykiska funktionsnedsättningar och personal vid LSS-enheter samskapat en sådan SIP-process.

 

Läs om del ett i webbinarie-serien – Substansbruk

Läs om del två i webbinarie-serien – Barn & unga

Läs om del tre i webbinarie-serien – Ekonomiskt bistånd

Läs mer om och anmäl dig till del fem – Äldreomsorg