Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskare i socialt arbete skriver debattartikel om våld mot barn

Tillsammans med representanter från barnrättsorganisationer och andra experter har Peter Andersson och Maria Andersson Vogel vid Institutionen för socialt arbete skrivit en debattartikel om våldet mot barn på statliga ungdomshem.

Skärmdump från DN Debatt

Regeringen måste se till att våldet mot intagna barn på statliga Sis-hem upphör. Det skriver bland andra  Peter Andersson och Maria Andersson Vogel vid Institutionen för socialt arbete i ett inlägg på DN Debatt. 

Artikelförfattarna beskriver läget på Sis-hemmen som akut. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) stängde nyligen en avdelning på ett Sis-ungdomshem sedan personal utsatt barn för oförsvarligt våld.

Författarna uppmanar regeringen att vidta följande åtgärder:

● Ta bort avskiljning som befogenhet för barn som vårdas enligt lagen om vård av unga (LVU). Avskiljning har kommit att användas systematiskt för att ingripa med våld mot sårbara barn, vilket strider mot intentionerna i för­arbeten till lagen. Vid livsfarliga situationer där personal behöver ingripa finns annan lagstiftning som stöd som nöd och nödvärn. När FN:s barnkonvention blivit svensk lag och med det faktaunderlag som vi nu presenterar går det inte längre att motivera avskiljning som befogenhet.

● Avskaffa farliga metoder för fysiska ingripanden (NPNL). Regeringen bör ge Sis direktiv att i stället motverka våld genom relationella, humana och icke-fysiska metoder och förhållningssätt som utgår från beprövad erfarenhet inom exempelvis socialt arbete, LSS och psykiatri. Dessa metoder ska ha stöd i forskning och barns rättigheter.

● Säkerställ barns tillgång till en klago­instans. Barn, i synnerhet inom Sis, har rätt till en oberoende instans dit de själva kan vända sig för att få hjälp och stöd i frågor som rör deras rättigheter. Fokus bör vara på det individuella barnets klagorätt och funktionen får inte sammanblandas med verksamhetstillsyn. Förslag om en sådan klagoinstans har lagts fram i tre statliga utredningar – nu behöver den bli verklighet.

Läs debattartikeln i sin helhet här