Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskare kräver internationell panel om miljögifter

Hundratalet forskare kräver i en namninsamling att klimat- och miljöminister Annika Strandhäll verkar för att inrätta en internationell panel om miljögifter. Nu ställer sig ministern bakom forskarnas krav.

Marlene Ågerstrand
Marlene Ågerstrand är forskare inom exotoxikologi, sitter i styrelsen för IPCP och koordinerade namninsamlingen.
Foto: Tomas Ärlemo

International Panel on Chemical Pollution (IPCP) är ett internationellt nätverk av forskare. Det startades 2008 på grund av en ökad medvetenhet om problemen med kemikalier samt utifrån att det finns ett avstånd mellan vetenskapen och beslutsfattandet. IPCP arbetar för att minska detta avstånd genom att bidra med expertis i olika frågeställningar, till exempel genom att skriva rapporter och utbilda. För att beslut ska vara tillförlitliga och relevanta krävs, enligt IPCP, ett nära samarbete mellan forskning och beslutsfattare, på liknande sätt som inom FN:s klimatpanel IPCC och organisationen IPBES, som arbetar med biodiversitet.

 

Uppmaning till regeringen att agera

IPCP arbetar därför för inrättandet av en internationell panel kring miljögifter, ”Intergovernmental Science-Policy Panel to support action on chemicals, waste and pollution”. Detta som ett steg för att på vetenskaplig grund arbeta förebyggande för att skydda människors hälsa och miljö. Den 28 februari till 2 mars möts FN:s miljöförsamling i Nairobi och IPCP hoppas då att resolutionen om instiftandet av en panel ska antas.

Svenska forskare inom kemi- och miljöområdet har därför genomfört en namninsamling till stöd för kravet om att inrätta en sådan panel. Namninsamlingen resulterade i ett brev som den 10 januari skickades till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll med en uppmaning att Sveriges regering ska stödja förslaget till resolution om att inrätta den internationella panelen.

I uppropet står bland annat “Inrättandet av en vetenskaplig panel är viktigt för att främja samarbete globalt, samt höja lägsta nivån när det gäller reglering av farliga kemikalier. Förslaget stöds redan nu av Schweiz, Storbritannien, Costa Rica, Ghana, Mali, Nordirland samt Uruguay, och med tanke på Sveriges framstående roll i internationella miljöfrågor hoppas vi att Sverige även här vill vara drivande för en hållbar utveckling.”

 

Annika Strandhäll lyssnar på forskarnas krav

Annika Strandhäll
Annika Strandhäll Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Nu visar det sig att namninsamlingen givit resultat. Den 12 januari meddelade Annika Strandhäll att hon ställer sig bakom forskarnas krav och lovar att regeringen ska driva frågan om att inrätta en panel. Så här skriver hon i ett inlägg på Facebook:
”SVARET ÄR JA! Ett hundratal forskare kräver i en namninsamling att jag ska verka för att inrätta en internationell panel om miljögifter.  Mitt svar är glasklart: det gör jag med glädje." Se hela inlägget på Facebook

Marlene Ågerstrand är forskare inom exotoxikologi vid Stockholms universitet, sitter i styrelsen för IPCP och koordinerade namninsamlingen. Hon är glad över att Annika Strandhäll tagit till sig deras uppmaning.
– Hantering av farliga kemikalier har varit en prioritet för Sverige i många år och jag är glad över stödet till en internationell panel. Jag hoppas att detta kan inspirera andra länder att följa efter, säger Marlene Ågerstrand.

 

Bristfällig kemikalielagstiftning

Marlene Ågerstrand är forskare inom exotoxikologi vid Stockholms universitet, sitter i styrelsen för IPCP och var den som koordinerade namninsamlingen.Hon vill se ett ökat samarbete på global nivå för att adressera de problem som är kopplade till användningen av farliga kemikalier.
– Kemikalielagstiftningen är bristfällig i många länder och globala överenskommelser om att sluta eller minska användningen av farliga kemikalier är få. Vi saknar också mekanismer för att snabbt agera när nya problem identifieras.

Samtidigt ser Marlene Ågerstrand en ökad användning av kemikalier globalt.

– Sverige har länge varit i framkant i dessa frågor och vi hoppas att regeringen även här vill visa att kemikalieproblematiken är en fråga som ska prioriteras och adresseras globalt, och att detta arbete ska bedrivas genom ett nära samarbete med forskningen, säger hon.

Brevet till miljö- och klimatminister Annika Strandhäll (78 Kb)

110 forskare från 12 svenska universitet (Lund, Göteborg, Linköping, Chalmers, Uppsala, Umeå, Örebro, KI, KTH, SLU, Stockholm och Karlstad) skrev under brevet som skickades till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Läs mer om International Panel on Chemical Pollution (IPCP)