Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskarskola ska lyfta naturvetenskapernas och matematikens didaktik

En ny forskarskola ska göra undervisningen i matematik och naturvetenskap mer relevant för eleverna. Tre universitet samarbetar om forskarskolan som vänder sig till lärarutbildare.

(Artikeln ursprungligen publicerad på universitetets webb 4 mars 2020)

Paola Valero. Foto: Jens Lasthein
Paola Valero vill koppla samman matematiken med naturämnena. Foto: Jens Lasthein.

Naturvetenskap och matematik omger oss, till exempel när vi diskuterar samhällsutmaningar som klimatkrisen, globala epidemier eller ökade orättvisor. Det här är frågor som engagerar många unga. Men alla har inte lika lätt att ryckas med i undervisningen i matematik och naturvetenskap.

– Kunskaper i matematik och naturvetenskap är en förutsättning för att fullt ut kunna delta i samhället. Men i undervisningen blir det lätt ett fokus på begrepp och inte på att förstå logiken bakom, säger Paola Valero, professor i ämnesdidaktik, som ska leda den nya forskarskolan.

Forskarutbildningen som drar i gång hösten 2020 är det hittills mest ambitiösa försöket att förändra synen på matematik och naturvetenskap bland dem som utbildar lärare. Nio doktorander vid tre universitet ska pröva och utveckla didaktiska modeller för att öka sin kunskapsbas så att matematiken och naturämnena blir mer relevanta för eleverna.

– Vi vill att lärare och lärarutbildare ska möta matematiken och naturvetenskapen på ett mer ämnesövergripande sätt.

 

Koppla samman ämnen

Paola Valeros forskning passar som hand i handske för uppgiften. Hon har en bakgrund som professor vid universitetet i Ålborg i Danmark där hon bland annat forskat om kritisk matematikdidaktik, ett forskningsområde som sätter matematiken i ett socialt och kulturellt sammanhang.

– Det är en forskningstradition som varit starkare i Danmark än i Sverige, säger Paola Valeros som idag är professor vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. 

En bärande tanke i forskarskolan blir att i större utsträckning än idag koppla samman matematiken med naturämnena. Idag lever dessa ämnen relativt åtskilda i skolundervisningen.

– Men i verkligheten är de integrerade. Ser man på samhällsproblem så går ämnena inte så lätt att skilja från varandra. Det vill vi också ska synas i undervisningen, säger Paola Valero.

Undervisningen behöver också bli mer relevant för olika grupper av elever, främst de som idag underpresterar i dessa ämnen.

– Det handlar om att skapa diversitet i undervisningsmetoderna.  

 

Grundläggande forskning

Forskningen ska ske i samarbete med skolan och lärarna. Tanken är att professionen ska bidra till att göra forskningsfrågorna relevanta.

– Det betyder inte att resultaten ska kunna användas direkt. Vi undersöker fenomenen. Det här är mer grundläggande forskning, säger Paola Valero.

Satsningen finansieras av Vetenskapsrådet som skjutit till 40 miljoner kronor. De tre universiteten som medverkar – Stockholms universitet, Uppsala universitet och Malmö universitet – har lång vana att samarbeta med varandra.

Text: Thomas Heldmark

Läs mer om Paula Valeros forskning.