Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsmedel från Forte

Fyra forskare vid Stockholms universitet har beviljats medel av Forte inom Årliga öppna utlysningen – postdokbidrag.

De forskare som tilldelas  två miljoner kronor vardera är:
• Hilma Forsman, Institutionen för socialt arbete, Spädbarn i samhällsvård: Förekomst, placeringsmönster och utfall som vuxna
• Rosa Weber, Sociologiska institutionen, Sociala kontakter och integration: Överbryggande och sammanbindande kontakter i Frankrike och Sverige
• Azade Azad, Psykologiska institutionen, Vägar in och ut ur brott: Identitetsutveckling hos unga kvinnor med begränsad kriminalitet
• Anders Stenström, Kriminologiska institutionen, Samverkan i det nya polisiära landskapet: från strategi till handling

Utöver detta har Rosa Weber beviljats 2,4 miljoner kronor för ett projekt med samma titel inom den separata utlysningen Internationell postdok.