Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningsmedel till projekt om ungas sexuella samtycke

Carolina Överlien har tilldelats medel från Brottsofferfonden till det treåriga projektet Mellan vilja och ovilja – processer, tvetydigheter och ambivalens i ungas sexuella samtycke.

Syftet med studien är att utforska och öka förståelsen kring processer i sexuellt samtycke hos unga, med fokus på tvetydigheter och ambivalens.

Syftet är vidare att generera kunskap om sexuellt våld i ungas relationer, ungas utsatthet av sexuellt våld och föreställningar om våldsutövande.

I forskningsprojektet kommer vi genomföra fokusgruppsintervjuer med unga med fokus på sexuellt samtycke och individuella intervjuer med unga som varit utsatta för sexuella övergrepp. Vi kommer också analysera domar där den nya sexualbrottslagen tillämpats