Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskningssamarbete om mångfald och inkludering i matematiklärarutbildningen

Sedan 2018 driver Institutionen för ämnesdidaktik vid Stockholms universitet, tillsammans med University of Chile och Pontifical Catholic University i Valparaíso i Chile, ett långsiktigt gemensamt forskningssamarbete om mångfald och inkludering i matematiklärarutbildningen. Syftet med samarbetet är att minska orättvisor i matematikundervisningen och bidra till ett mer jämlikt samhälle.

Deltagare forskningssamarbetet Chile Sverige
Foto: Privat

Att vara framgångsrik i matematik förknippas ofta med positiva egenskaper hos en person, som till exempel att hen är särskilt intelligent, ambitiös och pålitlig. Det är också väl känt att goda kunskaper i matematik öppnar dörren för många elever att komma in på högre utbildningar och få bättre förutsättningar i samhället.

Därför är det viktigt att matematiklärare utvecklar sin undervisning för att möta elevers skillnader i språklig, etnisk och kulturell bakgrund, könsidentitet och socioekonomiska förhållanden för att ge några exempel. Skillnader som ska främja elevernas lärande, inte undergräva det ytterligare.

 

Ny typ av förståelse behövs

Internationellt sett är lärarens arbete och vad som sker i lärarutbildningen nyckeln till att inkludera missgynnade elever. Särskilt viktigt är lärarens kunskaper i att undervisa med kvalitet samtidigt som de måste ha tillräckligt med förståelse för elevers skillnader, för att kunna tillgängliggöra matematiken för alla elever. Forskning tydliggör att detta är något som måste utvecklas och förbättras i lärarutbildningen. Det måste finnas en annan typ av förståelse än vad som finns hos lärare i dag för att kunna undervisa i matematik i olika skolmiljöer.

 

Chile och Sverige kan lära av varandra

Chile och Sverige befinner sig idag i en liknande situation när det gäller arbete med att utveckla matematiklärarutbildningen, och särskilt finns behov att utveckla och fördjupa det innehåll som fokuserar inkludering av alla elever. Utformningen av lärararbetet och lärarutbildningen skiljer sig dock mycket åt i de båda länderna. Därför kommer samarbetet mellan Institutionen för ämnesdidaktik vid Stockholms universitet och de båda universiteten i Chile att generera många nya insikter.

Inom ramen för samarbetet ingår flera olika aktiviteter. Några exempel är:

  • Forskningssamarbete mellan forskare, postdoktorer och doktorander för att lära mer om hur frågor som dessa utforskas i de båda länderna
  • Besök i skolor och andra relevanta kontexter där forskarteamet kan dela erfarenheter och konsolidera teoretiska ramar och metoder för arbetet
  • Internationella forskningsseminarier och forskarkurser för att sprida insikter, utbyta idéer och engageras i fördjupade samtal
  • Möten mellan deltagande forskare för att utbyta idéer och utveckla metoder
  • Publicering av flera artiklar
  • Utveckling av nätverksprojekt
 

Mer information

Om du har frågor om samarbetet kan du kontakta Paola Valero.