Stockholms universitet logo, länk till startsida

"Fortfarande låg vaccinationsgrad i utsatta områden" - Mikael Rostila i P1-intervju

Det är större risk för vissa grupper av personer födda utomlands att avlida i covid-19 än för personer födda i Sverige. Mikael Rostila intervjuades Sveriges Radio P1 angående de ökade riskerna bland utrikesfödda att drabbas av covid-19.

Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Forskningsdata visar att det är större risk för vissa grupper av personer födda utomlands att avlida i covid-19 än för personer födda i Sverige. Risken att avlida i Covid-19 är tre gånger så hög bland migranter från länder i Afrika och Mellanöstern än för Sverigefödda, och en fördubblad risk för personer födda i Asien och Sydamerika. Socioekonomiska förhållanden och trångboddhet står för hälften eller mer av dessa skillnader.

Mikael Rostila, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap, forskar inom ojämlikhet i hälsa och hälsans sociala bestämningsfaktorer. I en intervju i Sveriges Radio P1 (7/2 -22) berättar han mer om hur coronapandemin har drabbat utlandsfödda.

Lyssna på intervjun i P1:

Länk till Sveriges Radio P1 (2022-02-07)

Läs mer om forskningen kring hur coronapandemin har drabbat utlandsfödda

Förklaringar till överdödlighet i COVID-19 bland invandrare i Sverige (forskningsprojekt om covid-19)

Födelseland påverkar risken att dö i covid-19 (länk vidare till inslag i SVT Nyheter)

Migranter har ökad risk att avlida i covid-19

Bristande kunskaper i svenska förklarar inte varför utlandsfödda har högre dödlighet i covid-19

 

Foto: Mostphotos