Stockholms universitet logo, länk till startsida

Från idéhistoria till stadsteatern med Foucault

Dag Thelander skulle skriva en pjäs om Michel Foucault för Uppsala stadsteater. Så han läste en kurs i idéhistoria vid Stockholms universitet om den franske filosofen. –Det är ingen överdrift att säga att jag hade haft svårt att skriva pjäsen utan kursen, säger han.

Dag Thelander är dramatiker, han skriver framför allt manus för scener men också en hel del annat. Tillsammans med kompositören Per Wickström driver han frigruppen Östfronten. Där gör de sina flesta projekt, ofta i samarbete med någon annan och lite större aktör.

För ett år sedan skulle Dag skriva en musikal om Michel Foucault för Uppsala stadsteater.

–Jag ville förstå hans filosofi hjälpligt. Först försökte jag läsa in mig själv men det var svårt. Det är ju ganska krävande texter, och eftersom innehållet är så omstritt är det knepigt att hitta tolkningar som inte är kraftigt vinklade, säger Dag.

Så när han av en slump såg att det fanns en 7,5-poängs-kurs i idéhistoria vid Stockholms universitet om Foucaults viktigaste verk var han snabb att hoppa på.

–Jag hade stor hjälp av föreläsningar och seminarier för att förstå texterna bättre. Sedan var det uppmuntrande att både lärare och andra studenter verkade tycka att mitt projekt lät kul.

Och nu – våren 2022 – går musikalen Vansinnets historia upp.

Berätta om den!
–Den handlar om när Michel Foucault kom till Uppsala universitet som ung doktorand på femtiotalet. Han var ju inte känd då, men hade börjat utveckla de nya, kritiska idéer som på sikt skulle utmana och i viss mån förändra akademin. Hans handledare, idéhistorikern Sten Lindroth, dömde ut hans första avhandlingsutkast som ovetenskapligt. Enligt myten blev Foucault då så arg att han lämnade Uppsala.

–Några år senare kom han tillbaka till Paris och avhandlingen publicerades som Vansinnets historia under den klassiska epoken. Den är idag av många ansedd som en av 1900-talets viktigaste texter. Jag tyckte det var kul att tänka på Foucaults och Lindroths konflikt som ett första slag i ett krig som pågått sedan dess, och fortfarande pågår till exempel på ledarsidorna och på universitetet än idag.

 

Kandidatexamen i filosofi och litteraturvetenskap

Dag har läst två år på Biskops Arnös folkhögskola och två år dramaturgi på SKH. Han har också en kandidatexamen i filosofi och litteraturvetenskap, och läste teoretisk filosofi på Stockholms universitet.

 

Om kursen

Kursen behandlar Michel Foucaults tänkande ut flera olika perspektiv från sent 1950-tal till hans död 1984. Den går på avancerad nivå och ges nästa gång hösten 2022.

Till kurssidan

Om pjäsen Vansinnets historia på Uppsala stadsteaters hemsida