Stockholms universitet logo, länk till startsida

Från och med 1 november 2021 sker undervisningen i huvudsak på campus

Med anledning av covid-19 är undervisningen till och med 31 oktober 2021 huvudsakligen webbaserad. Men från och med 1 november 2021 kommer undervisningen i huvudsak ske på campus.

Department of Culture and Aesthetics is located in the Manne Siegbahn Buildings
Foto: Ingmarie Andersson.

Från och med 1 november 2021 sker undervisningen i huvudsak på campus. I undantagsfall kan onlineundervisning förekomma även efter 1 november.

Mer detaljerad information om vad som kommer att gälla för respektive kurs lämnas på kurssajterna på Athena så snart som möjligt.

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer kan förutsättningarna komma att förändras och uppdateringar kommer att tillhandahållas på hemsidan och på kurssajterna.