Stockholms universitet logo, länk till startsida

Fyra ERC Starting Grants till Stockholms universitet

European Research Council (ERC) har beslutat om Starting Grant för 2021. 14 svenska forskare beviljas anslag, varav fyra är verksamma vid Stockholms universitet.

Flygfoto över Frescati
Foto: Sören Andersson

Nu är det klart vilka som får Europeiska forskningsrådets (European Research Council) Starting Grant i 2021 års utlysning. Totalt får 397 forskare i Europa dela på 619 miljoner euro, vilket ger en beviljandegrad på cirka 10 procent. Forskarna får vardera cirka 1,5 miljoner euro för att utveckla sin forskning och bygga upp sina forskargrupper.

 

Stockholms universitet tilldelas mest i Sverige

14 av forskarna är verksamma vid ett svenskt lärosäte. Stockholms universitet är det svenska lärosäten som får flest bidrag, 4 av de 14. De forskare vid Stockholms universitet som beviljas Starting Grants är:

Birgit Wild, Institutionen för miljövetenskap, titel ”Rhizosphere priming: Quantifying plant impacts on carbon dioxide emissions from a warming Arctic”

Jón Gudmundsson, Fysikum, titel ”Transforming cryogenic optics for cosmic microwave background experiments”

Peter Søgaard Jørgensen, Stockholm Resilience Center, titel “Emerging pests and pathogens as a novel lens for unravelling social-ecological cascades”

Ragnhild Lunnan, Institutionen för astronomi, titel ” Transients Illuminating the Fates of the Most Massive Stars”

ERC Starting Grant riktar sig till forskare i början av sin karriär och har vetenskaplig excellens som enda urvalskriterium. Forskarna och deras projekt har genom peer review-granskning och i mycket hög konkurrens blivit högst rankade i Europa. I år sökte över 4 000 forskare bidraget. ERC:s bidrag ingår i det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa.

Läs om samtliga Starting Grants till svenska lärosäten på Vetenskapsrådets webbplats.