Stockholms universitet logo, länk till startsida

Gömböc 1878 till Juridicum

En Gömböc har av den ungerska ambassadören överlämnats till Juridicum. Det är den första individuella Gömböc som har installerats i Sverige och vid en juridisk institution.

Den ungerska ambassadören och kulturattachén under överlämnandet till prefekten
Den ungerska ambassadören Adrien Müller och kulturattachén Veronika Kaszás överlämnade Gömböc 1878 till Juridiska institutionens prefekt Gustaf Sjöberg.

De individuellt producerade Gömböc-modellerna har donerats som permanenta installationer vid prestigefyllda universitet och kulturcentra världen över. Som exempel återfinner vi dem bland annat vid Harvard, Oxford och Princeton universitet (se en världskarta över var de individuella modellerna har placerats här). Den Gömböc som Juridicum fått har donerats av Mr Ottó Albrecht.

Exemplaren, som är olika till storlek och tillverkningsmaterial, namnges personligt med årtal som är i stark relation till dess mottagare – vanligen årtalet för då institutionen grundades eller då en byggnad av vikt för institutionen har blivit uppförd. 

Juridicums Gömböc är märkt 1878 vilket är det det år som universitetet grundades som Stockholms högskola. Verket överlämnades den 19 maj 2021 under ett möte med den ungerska ambassadören och ambassadens kulturattaché. En större formell ceremoni kommer att äga rum då pandemiläget tillåter, förhoppningsvis i september detta år.
 

En historisk symbol inom immaterialrätten

Definitionen av en Gömböc är en konvex mono-monostatisk kropp med homogen densitet. Dess existens antogs 1995 av den kända ryska matematikern Vladimir Arnold och tog sedan fysisk form genom prof. Gabor Domokos, chef för Morfodynamics Research Group vid Hungarian Academy of Sciences och Budapests tekniska universitet, som tillsammans med Péter Várkonyi, professor vid samma universitet, grundade Gömböc Ltd.

Att Gömböc är en matematisk modell gör också att det traditionellt har varit de matematiska institutionerna vid respektive universitet som tilldelats de individuella modellerna. Att en Gömböc denna gång har donerats till en juridisk avdelning är dock på intet vis av en slump vet Eleonora Rosati, professor i immaterialrätt, som skrivit artikeln The non-systematic relevance of earlier IP rights: from Gömböc to Brompton Bicycle. Hon berättar att Gömböc har blivit högst relevant ur ett rättsligt perspektiv (red. övers.):

Juridicum är den första juridiska institutionen i världen som får sin egen Gömböc och detta visar att Gömböc inte bara är av stor relevans för vetenskapens och matematikens värld, utan att den även har fått en nyckelplats i det rättsliga området, särskilt inom immaterialrätten. 
Tvisten om att registrera Gömböc som ett varumärke har gett upphov till ett av de viktigaste och mest omfattande beslut som nyligen gjorts av EU-domstolen inom varumärkesrätten. Jag är personligen hedrad och mycket stolt över att Stockholms universitet, tack vare Gabor Domokos och Ottó Albrecht generositet, nu innehar ett stycke historia inom immaterialrätten!
” 

Bild på cetrifikat och Gömbök 1878
Gömböc 1878 har donerats till juridiska institutionen vid Stockholms universitet av Mr Ottó Albrecht och kommer att placeras som en permanent installation i fakultetsrummet.