Stockholms universitet logo, länk till startsida

Gör en sen anmälan till vårterminen

Från den 15 december kan du göra en sen anmälan till en del kurser och program vid Stockholms universitet som startar vårterminen 2021. Vid Institutionen för språkdidaktik kan du kompetensutveckla dig inom språkdidaktik eller svenska som andraspråk.

Sista ordinarie anmälningsdag till vårterminen har passerat, men de kurser och program där det finns platser kvar öppnar för sen anmälan den 15 december. Du anmäler dig på antagning.se.

De som har ansökt i tid behandlas först. Därefter behandlas de som är reservplacerade och sist de som har gjort en sen anmälan. När din sena anmälan har behandlats får du besked via e-post samt ett antagningsbesked.

Äldre studenter i klassrum
Gå en fristående kurs vid Institutionen för språkdidaktik och fördjupa dina kunskaper inom språkdidaktik eller svenska som andraspråk. Gör en sen anmälan till vårterminen 2021. Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos

Kompetensutveckla dig i vår

Vid Institutionen för språkdidaktik ligger utbildningsfokus på den språkdidaktiska kompetensen. Från den 15 december kan du göra en sen anmälan till följande av våra fristående kurser:

Barnlitteratur i skolan, 7.5 hp (US263F) 

Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik II, 7.5 hp (US192F) 

Engelska I för årskurs 4-6, 7.5 hp (US7E1F) 

Engelska i klassrummet för förskoleklass och årskurs 1-3, 7.5 hp (US7EKF) 

Engelsk språkfärdighet och språkteori för förskoleklass, årskurs 1-3 och 4-6, 7.5 hp (US7ESF) 

Kurspaket Svenska som andraspråk I, 30 hp (USS100) 

Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning, kandidatkurs, 30 hp (USS330) 

Introduktion till systemisk-funktionell lingvistik, 7.5 hp (US532F) 

Läs- och skrivinlärning, 7.5 hp (US261F) 

Läs- och skrivsvårigheter, 7.5 hp (US156F) 

Läs- och skrivutveckling, 7.5 hp (US262F) 

Multimodalitet och IKT i skolan, 7.5 hp (US264F) 

Språk och lärande i skolan i ett flerspråkighetsperspektiv, 7.5 hp (US533F) 

Språkbedömning ur olika teoretiska perspektiv, 7.5 hp (US534F) 

Språkdidaktik - kandidatkurs, 15 hp (US63XF) 

Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning, 7.5 hp (US535F) 

Teori och metod i språkdidaktik, 7.5 hp (US631F)