Stockholms universitet logo, länk till startsida

Gia Destouni säkrar framtidens vattenkvalitet genom samverkan

Gia Destouni, professor i hydrologi, utvecklar i samverkan med olika delar av samhället, automatiska och molnbaserade mät- och varningssystem, för att säkra bra vattenkvalitet i världens städer.

– Vi tar ofta tillgången till tillräckligt med rent vatten för given. Vi bara går till kranen och det kommer ut och vi tänker inte på allt som krävs för att vi ska ha det så här, säger Gia Destouni.
Hur kan man säkra bra vattenkvalitet i framtiden?

Mål nummer 6, Rent vatten och sanitet

 

 

Filmen ingår i en serie filmer med fokus på hur forskning vid Stockholms universitet kopplar till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Prisbelönt forskning

Gia Destounis tog den 17 september 2020 emot hållbarhetsutmärkelsen Sigge Thernwalls pris, för att hon genom sin forskning om vatten har bidragit till ett bättre samhälle.

Gia Destouni. Foto: Niklas Björling
Gia Destouni. Foto: Niklas Björling

Gia Destounis om sin forskning

”Vår forskning handlar om vattenskiften, att förstå hur de hänger ihop och vad som driver dem, på kort och lång sikt i lokal och global skala. Den handlar också om hur vi kan förutsäga, kontrollera och skydda oss mot skiften som hotar och skadar oss.

Genom ny digital teknik ökar möjligheten till genombrott inom vattenforskningen. Vi kan hantera, koppla ihop och räkna på olika data för att bättre förstå och förutsäga hur olika vattenskiften hänger ihop med varandra, klimatets förändring och våra egna direkta användningar och förändringar av mark och vatten.”